Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Eigen regie in gezondheid

Het is belangrijk en fijn als u zoveel mogelijk uw eigen leven kunt leiden en uw eigen keuzes kunt maken; ook als u ziek bent of wanneer u hulp nodig heeft. Op deze pagina helpen we u de dingen te regelen die u zelf kunt regelen. We laten zien wat u zelf kunt doen om het u en mensen in uw omgeving gemakkelijker te maken. En wat u kunt doen om te zorgen dat de zorg veilig blijft.  

U vindt op deze pagina informatie over de onderstaande onderwerpen.

 

Klik op een onderwerp, om snel naar de juiste informatie te gaan:

 

Ik wil mijn gegevens wijzigen, inzien, delen of beschermen

 • In MijnJBZ kunt u uw dossier bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis bekijken. MijnJBZ is een beveiligde website die is gekoppeld aan het Elektronisch Patiënten Dossier van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Kijk voor meer informatie op www.mijnjbz.nl
 • Als u ingeschreven staat bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis dan krijgt u een patiëntenpas. Op de patiëntenpas staan uw patiëntennummer, een foto van u en een aantal persoonlijke gegevens. U kunt ons toestemming geven uw medische gegevens te delen met andere zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 • U hebt als patiënt recht op bescherming van uw privacy. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil uw privacy in alle opzichten zo goed mogelijk waarborgen.

 

Ik wil me voorbereiden op een gesprek of afspraak in het ziekenhuis

Voorbereiden op een gesprek:

 

Voorbereiden op een afspraak:

 

Ik wil me voorbereiden op mijn opname in het ziekenhuis en de periode daarna

Mijn opname in het ziekenhuis:

 

Na een opname in het ziekenhuis:

 

Mijn veiligheid, thuis en in het ziekenhuis 

Alle zorgverleners van het Jeroen Bosch Ziekenhuis doen hun uiterste best om er voor te zorgen dat patiënten de beste zorg krijgen. U mag geen onnodig risico lopen op lichamelijke of psychische schade als u in ons ziekenhuis wordt behandeld.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kent daarom een reeks van maatregelen om de veiligheid te vergroten. Zo controleren artsen en verpleegkundigen voor de operatie aan de hand van een checklist of alles in orde is. Zijn alle benodigde materialen aanwezig en in orde? Kloppen alle gegevens? Op verschillende momenten stellen zij ook vragen aan u. Soms heeft u een vraag al eerder beantwoord. De herhaling van vragen is onderdeel van de checklist en gebeurt dus bewust.

 

U kunt zelf ook een bijdrage leveren aan uw veiligheid thuis en in het ziekenhuis. Wat kunt u doen?

 • Geef uw zorgverleners alle informatie over uw gezondheidstoestand en geef aan als u iets niet begrijpt.
 • Bespreek vooraf het verloop van de behandeling, operatie of opname.
 • Volg instructies en adviezen goed op.
 • Stel vragen als dingen anders gaan dan u had verwacht.
 • Heeft u een verhoogde kans om te vallen en heeft u een afspraak op de polikliniek? In de folder 'Verhoogd risico op vallen wat nu? ALG-386' leest u wat u kunt doen om vallen te voorkomen.
 • Heeft u een verhoogde kans om te vallen en wordt u opgenomen om een afdeling? In de folder 'Vallen voorkomen in het ziekenhuis ALG-385' leest u wat u kunt doen om vallen te voorkomen.
 • Maak een overzicht van en voor de mensen die voor u zorgen, zodat zij van elkaar weten wie zij zijn en hoe zij elkaar kunnen bereiken. Dit kan bijvoorbeeld op de website https://wieiswie.beteroud.nl/. U maakt op deze website makkelijk zelf een overzicht. Uiteraard kunt u uw mantelzorger of hulpverlener om hulp hierbij vragen. Print het overzicht uit en geef het aan de mensen aan wie u het wilt geven. Het invullen is eenmalig en de gegevens worden niet opgeslagen of gedeeld.

 

Extra aandacht voor mensen die dat nodig hebben

 • Ouderen krijgen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis extra de aandacht. Ouderen hebben tijdens een verblijf in het ziekenhuis meer kans op bijkomende problemen. In de folder 'Ouderen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis' kunt u lezen wat we als ziekenhuis doen om deze problemen zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Voor iemand met een (licht) verstandelijke beperking is een bezoek aan het ziekenhuis misschien wel extra spannend. Dat geldt ook als u een kind (of ander familielid of cliënt) heeft met een verstandelijke beperking. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben we extra aandacht voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. We hebben hier afspraken over gemaakt en deze op papier gezet. Dit noemen we een protocol. 
 • Kinderen krijgen in het ziekenhuis extra aandacht. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een eigen kinder- en jongerenwebsite: Halloziekenhuis.nl.  Deze website bereidt kinderen en jongeren voor op hun komst naar het ziekenhuis.

 

 

 

 

 

 


Zoeken

Print