Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Concerten

Muziek maakt deel uit van de helende omgeving die het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil bieden. Talloos zijn de verhalen van mensen, die steun hebben gevonden bij het verwerken van hun ervaringen met behulp van muziek. Daarom worden elke derde zondagmiddag van de maand onder meer concerten georganiseerd in de kapel. De concerten zijn toegankelijk voor patiënten en hun bezoekers maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

 

Muziek doet goed. Er komt steeds meer medisch onderzoek dat dit ervaringsgegeven bevestigt. Muziek kan een gunstig effect hebben op de gezondheid, bijvoorbeeld bij epilepsie en andere neurologische aandoeningen. Een klassiek voorbeeld is te vinden in de bijbel (1 Samuel 16:14-23). Koning Saul leed aan depressies en woedeaanvallen en kon gekalmeerd worden als David op de harp speelde. Florence Nightingale schreef vocale en instrumentale muziek aan haar patiënten voor, om ze zo te genezen van oorlogsneurosen. Verschillende artsen gebruikten muziek met succes om slapeloosheid bij patiënten te bestrijden.  

 

Misschien wel het belangrijkste argument is dat muziek helpt bij het verwerken van wat mensen meemaken. Al luisterend krijgen ervaringen een plek. Het muziekprogramma in de Kapel komt tot stand in nauwe samenwerking met de geestelijk verzorgers van het ziekenhuis.  Met de thema’s sluiten we aan bij ervaringen van patiënten en bezoekers. Zij krijgen in het ziekenhuis vaak het nodige te verstouwen.  Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil muziek presenteren die nu eens aansluit bij wat mensen doorleven, dan weer afleidt en een ander perspectief biedt. Muziek in de Kapel: opwekkend, melancholiek, spiritueel, aansprekend, vrolijk en prettig om te luisteren, verrassend maar niet oppervlakkig.  

 

Vrijwilligers gevraagd

De concerten in de kapel worden mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis. Deze stichting zet zich in voor projecten die het verblijf van patiënten en bezoekers in het ziekenhuis veraangenamen.

Wij zoeken nog vrijwilligers voor de praktische ondersteuning van de concerten in de kapel. Deze vrijwilligers zullen allerlei hand- en spandiensten rondom de concerten verrichten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Geestelijke Verzorging via het emailadres: geestelijkeverzorging@jbz.nl

 Zie verder:

Zoeken

Print