Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Urine- en ontlastingonderzoek

Urine, ontlasting of kweekmateriaal dat onderzocht moet worden, kunt u bij de bloedafnameposten afgeven in het daarvoor bestemde opvangmateriaal.

 

Urineonderzoek

Lever urine aan in een urinepotje dat via uw arts, apotheek of ziekenhuis verkrijgbaar is. Het gebruik van andere potjes dan de geleverde urinepotje is in belang van de kwaliteit van het onderzoek niet toegestaan. Soms is 24-uurs urine vereist. Een 24-uurs bokaal is verkrijgbaar via de polikliniek Bloedafname van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Op de uitgekozen dag de eerste ochtendplas wegspoelen. Daarna verzamelt u alle urine van de gehele dag en nacht tot en met de eerste ochtendplas (zelfde tijdstip als de eerste dag!). Bewaar de bokaal koel. De bokaal geeft u dezelfde dag samen met het aanvraagformulier af op een van de poliklinieken Bloedafname van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Controleer of uw gegevens op de bokaal staan. Noteer op de bokaal ook de datum en tijd van sparen.

 

Onderzoek ontlasting (feces)

Zorgt u ervoor dat het potje goed gesloten en hygiënisch is. Een fecespotje is verkrijgbaar bij uw arts of de polikliniek Bloedafname van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De ontlasting geeft u dezelfde dag samen met het aanvraagformulier af op een van de poliklinieken Bloedafname van het Jeroen Bosch Ziekenhuis of bij een prikpost van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zorg dat uw gegevens staan vermeld op het fecespotje.

 

Uitvoering onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de laboratoria (Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie, Laboratorium Medische Microbiologie of Laboratorium Pathologie) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De laboratoriumspecialisten (klinisch chemici, artsen klinische chemie, artsen microbioloog en pathologen) zijn eindverantwoordelijk voor het onderzoek.

 

Uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt naar de aanvragend arts verzonden. Deze bespreekt de resultaten met u. Het is niet mogelijk om zelf uitslagen bij het laboratorium op te vragen.

 


Patiëntenfolders

Zoeken

Print