Foto van Paul Dautzenberg
Dhr. dr.

P.L.J. (Paul) Dautzenberg

Klinisch geriater
BIG-nummer

Ik ben een teamspeler, die geen moeite heeft gehad om jaren de aanvoerdersband te dragen. De afgelopen jaren heb ik mij mogen omringen met fantastische collega geriaters, die nu mijn voortrekkersrol op zich hebben genomen. Als zogenaamde Nestor van het team geriaters aanschouw ik in toenemende mate het groter geheel en voeg beleid toe daar waar dat nodig is. Dit doe ik dagelijks ook op de poli geriatrie voor de naar onze poli verwezen kwetsbare oudere medemens. Als het nodig is zoek ik samenwerking met andere behandelaren en paramedici om datgene proberen te bereiken wat deze kwetsbare medemens zelf nodig heeft. Ik ben tevreden met kleine prestaties, maar door mijn ‘stinkende best’ te doen voor iedere patiënt probeer ik altijd het maximale te bereiken, pragmatisch en met vooral oog voor kwaliteit van leven. Nieuwe ontwikkelingen volg ik op de voet, vooral de ontwikkelingen bij de ziektebeelden dementie en delier. Dit is de reden dat ik mijn werkzame leven in 2018 heb verdeeld in 80% geriater zijn bij JBZ en 20% onderzoeksarts en medisch directeur bij het Brain Research Center Den Bosch.

Afdelingen

Aandachtsgebieden

Dementie, Delier, Vallen, Incontinentie urine

Mijn opleiding

1991
Klinische geriatrie

Bijzonderheden

Lid van de Nederlandse Vereniging Klinische Geriatrie
Medisch eindverantwoordelijk ketenzorg dementie ‘s-Hertogenbosch en omgeving (casemanagement dementie)
Voorzitter multidisciplinaire richtlijn delier
Afgevaardigde Nederlandse Vereniging Klinische Geriatrie bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Lid van het platform dementie Den Bosch
Auteur 'Het wordt steeds stiller' (Inmerc; ISBN: 978 90 6611 619 1)
Auteur 'Ik ben het steeds meer kwijt' (Inmerc; ISBN 978 90 6611 955 6)
Columnist website Zorgelooshuis en de Katholieke Bond van Ouderen (KBO)
Laatste revisie: 11 mei 2022 - 11:33