profielfoto zorgvelener Paul Dautzenberg
Dhr. dr.

P.L.J. (Paul) Dautzenberg

Klinisch geriater
BIG-nummer

Ik ben een teamspeler, die geen moeite heeft om de aanvoerdersband te dragen. Bij de behandeling van kwetsbare oudere patiënten zijn vaak meerdere behandelaren nodig, zowel medisch als paramedisch. Dit resulteert in een teambehandeling, waarvan ik graag deel uitmaak. Ik kan tevreden zijn met kleine prestaties, maar probeer altijd het maximale haalbare te bereiken, met vooral oog voor kwaliteit van leven. Ik ben pragmatisch en weet dat ieders leven eindigt, ook eventueel onder mijn behandeling.

Afdelingen

Aandachtsgebieden

Dementie, Delier, Vallen, Incontinentie urine

Mijn opleiding

1991
Klinische geriatrie

Bijzonderheden

Lid van de Nederlandse Vereniging Klinische Geriatrie
Medisch eindverantwoordelijk ketenzorg dementie ‘s-Hertogenbosch en omgeving (casemanagement dementie)
Voorzitter multidisciplinaire richtlijn delier
Afgevaardigde Nederlandse Vereniging Klinische Geriatrie bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Lid van het platform dementie Den Bosch
Auteur 'Het wordt steeds stiller' (Inmerc; ISBN: 978 90 6611 619 1)
Auteur 'Ik ben het steeds meer kwijt' (Inmerc; ISBN 978 90 6611 955 6)
Columnist website Zorgelooshuis en de Katholieke Bond van Ouderen (KBO)
Laatste revisie: 13 augustus 2021 - 11:28