(Ont)Regel de zorg

In 2017 bleek uit een enquête door de VvAA dat medisch specialisten 40% van hun tijd besteden aan administratie en dat dit slechts 1/3 hiervan als zinnig wordt ervaren. 94% ervaart vermindering van werkplezier door deze administratielast. Voor een groeiend aantal professionals is regeldruk de reden de zorg vaarwel te zeggen.

Eind 2017 ontstond de (Ont)Regel de Zorg-beweging. Er volgden schrapsessies met diverse sectoren in de zorg, waaronder huisartsen en medisch specialisten, in het bijzijn van toezichthouders, verzekeraars, beroepsverenigingen en de minister.

Sinds 2018 heeft het ministerie van VWS zich opgeworpen als landelijke regievoerder van het programma (Ont)Regel de Zorg . In het actieplan (Ont)Regel de Zorg zijn per sector en per onderdeel concreet het tijdspad en de betrokken landelijke verantwoordelijke partijen benoemd. Het doel is regeldruk voor zorgverleners en patiënten merkbaar te verminderen. Gelijktijdig met de versturing van dit actieplan is de website www.ordz.nl gelanceerd. Op deze website kunnen zorgverleners en zorginstellingen uitleg vinden over het actieplan, praktijkvoorbeelden en de voortgang hiervan.

(Ont)Regelen in het JBZ

Ook in het JBZ kennen we regels of handelingen waarvan we onszelf afvragen: “hoe zinvol is dit eigenlijk?”. Regels die op het eerste gezicht niet bijdragen aan het verhogen van het gezondheidswelzijn van de patiënt en vaak ook nog eens veel tijd kosten.

‘(Ont)Regel de Zorg’ is één van de vier strategische onderwerpen waar binnen het JBZ aan gewerkt wordt. Met dit onderwerp willen we onderzoeken of al onze regels en handelingen wel echt nodig zijn. Want stel dat bepaalde regels inderdaad niet nodig blijken, dan creëren we tijd voor zaken die wél nuttig zijn voor onze patiënten. En het mooie is: dat verhoogt dan meestal ook weer het werkplezier!

De exnovatiegids

Natuurlijk zijn regels er niet voor niets. Het is dus zaak goed te kijken naar waarom een regel is ingevoerd en óf deze kan vervallen. Om dat goed te kunnen beoordelen, hebben zorgprofessionals in het JBZ de exnovatiegids ontworpen. Een stappenplan waarmee bepaald kan worden of een regel overbodig is.

Meer informatie

Wil je meer weten over (Ont)Regelen in het JBZ? Dan kun je contact opnemen met het (Ont)Regelteam:

Code JBZ-027
Laatste revisie: 13 oktober 2022 - 10:54