Gezond, prettig & veilig werken

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil een ziekenhuis zijn waar het voor alle medewerkers goed werken is.

En dat onder arbeidsomstandigheden (arbo) die een goed leef- en werkklimaat waarborgen. Het vermijden dat medewerkers ziek worden door slechte arbeidsomstandigheden heeft dan ook prioriteit.

Arbeidsomstandigheden

Werken in de gezondheidszorg brengt risico's met zich mee. Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers gezond, prettig en veilig kunnen werken zetten wij ons maximaal in om de risico's te minimaliseren. Het JBZ voert de arbowet en taken uit met een eigen team Arbo en Verzuim en beschikt over een eigen bedrijfsarts. Er wordt veel aandacht besteed aan o.a. fysieke belasting, agressie, gevaarlijke stoffen, biologische agentia en bedrijfshulpverlening.

Lees verder hoe het JBZ aandacht besteedt aan de risico's en zorgt voor onze medewerkers en onze leefomgeving op de pagina Arbeidsomstandigheden.

Balans werk en privé

Tevreden medewerkers zijn gemotiveerde medewerkers en die hebben we hard nodig om onze ambities waar te maken. Daarom zullen we er alles aan doen om je steunen in je persoonlijke ontwikkeling. En omdat we heel goed begrijpen dat het leven niet alleen uit werken bestaat, bieden we faciliteiten en regelingen om je werk en privé in balans te houden.

Klokkenluidersregeling

Dankzij de klokkenluidersregeling kunnen (oud)medewerkers (vermoedelijke) misstanden melden. We hebben een eigen klokkenluidersregeling.

Voor meer informatie en advies kun je terecht bij het huis van klokkenluiders.

Code P&O-008
Laatste revisie: 21 april 2021 - 14:02