Arbeidsomstandigheden

Werken in de gezondheidszorg brengt risico's met zich mee. Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers gezond, prettig en veilig kunnen werken zetten wij ons maximaal in om de risico's te minimaliseren.

Het JBZ voert de arbowet en taken uit met een eigen team Arbo en Verzuim en beschikt over een eigen bedrijfsarts. Er wordt veel aandacht besteed aan o.a. fysieke belasting, agressie, gevaarlijke stoffen, biologische agentia en bedrijfshulpverlening.

Aandacht voor risico's

Er zijn binnen onze organisatie meer dan 100 Arbo & Milieu contactpersonen actief. Dit zijn medewerkers met extra aandacht voor goede arbeidsomstandigheden. Daarnaast zijn er voor afdelingen met een hoge fysieke belasting, ergocoaches aangesteld. De ergocoaches instrueren hun collega’s over de juiste manier van tillen, het verplaatsen van patiënten, het duwen van bedden, het gebruik van tilhulpmiddelen, etc.

Zorg voor onze medewerkers

Goede zorg voor patiënten staat in het JBZ centraal, maar dat kan niet zonder goede zorg voor onze eigen medewerkers.

Medewerkers in de zorg kunnen te maken krijgen met een heftig incident. Hiervoor hebben we in het JBZ 'Peer Support'. Als je een (heftig) incident meemaakt, neemt een collega contact met je op. Deze collega is bekend met hetzelfde soort werk en getraind in Peer Support. De peer informeert of je behoefte hebt aan een gesprek. Centraal staat daarbij de vraag: 'en hoe gaat het nu eigenlijk met jou?'. Met Peer Support bieden we een actieve handreiking en warme aandacht aan een collega, die uit zichzelf niet om ondersteuning vraagt. Dit is een standaard werkwijze waarmee we willen waarborgen dat onze medewerkers heftige incidenten goed verwerken. Een goede verwerking draagt bij aan het contact met onze patiënten en onze zorgkwaliteit. 

Medewerkers met psychische klachten worden zonodig verwezen worden naar onze bedrijfsmaatschappelijk werkers. Ook zijn er vertrouwenspersonen waar medewerkers gebruik van kunnen maken wanneer zij geconfronteerd worden met ongewenst gedrag.

Eens per twee jaar wordt een medewerkersonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Zorg voor onze leefomgeving

We doen er alles aan het milieu niet onnodig te belasten en voeren een pro-actief milieubeleid. Dit is gericht op een continue verbetering van de milieuprestatie, zonder daarbij natuurlijk de zorg voor patiënten ongunstig te beïnvloeden. 

Code P&O-009
Laatste revisie: 4 maart 2021 - 13:29