Over de Jeroen Bosch Academie

De mens staat centraal in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, ook als het gaat om opleiding en ontwikkeling.

Medewerkers krijgen volop kansen om zich te ontwikkelen. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en worden gestimuleerd om te blijven leren. Bij de keuzes die ze daarbij maken, staat één ding voorop: ‘de mensen uit ‘s-Hertogenbosch en omstreken moeten er beter van worden’.  

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Dat betekent dat naast patiëntenzorg ook opleiding tot de kerntaken behoort. De Jeroen Bosch Academie (JBA) is binnen het ziekenhuis het expertisecentrum op het gebied van leren en ontwikkelen. De Academie werkt vraaggericht: niet het aanbod van de Academie staat centraal, maar de vraag van medewerkers. Zij kennen de praktijk. Zij kennen de uitdagingen en weten wat nodig is om maximaal bij te kunnen dragen aan het gezondheidswelzijn van de mensen uit de regio. 

Opleiden met partners

Vanuit deze dienstverlenende en ondersteunende rol zorgt de Academie voor het opleiden van verpleegkundigen, coassistenten en specialisten, en deskundigheidsbevordering van leidinggevenden en andere medewerkers. Voor de medische opleidingen wordt samengewerkt in de Opleidings- en Onderzoeksregio van het Radboudumc en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Partners in zorgopleidingen zijn onder meer: het Koning Willem I College, Hogeschool Avans en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Kennis in de keten 

Om de beste zorg te leveren, op maat en dichtbij, werkt het JBZ samen met onder andere huisartsen, thuiszorgorganisaties, verzorgingstehuizen en andere ziekenhuizen. Het spreekt voor zich dat de expertise binnen het opleidingsdomein ook beschikbaar is voor deze partners.   

Contactgegevens Jeroen Bosch Academie

Algemene voorwaarden Jeroen Bosch Academie 

Klachtenprocedure Jeroen Bosch Academie

Code JBA-018
Laatste revisie: 4 april 2023 - 12:55