Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Afdeling

Verpleegkundig spreekuur Parkinson

Het verpleegkundig spreekuur Parkinson is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Als u de ziekte van Parkinson heeft, geeft de neuroloog u informatie over de ziekte en behandelmethoden. Het blijkt dat patiënten en hun naasten die te maken krijgen met de ziekte van Parkinson vaak behoefte hebben aan meer informatie, voorlichting en begeleiding bij het omgaan met de ziekte. Daarom is er in het Jeroen Bosch Ziekenhuis een verpleegkundig spreekuur. Dit spreekuur wordt verzorgd door de parkinsonverpleegkundige Angret Minten.

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Onze zorgverleners

Maak hier kennis met het behandelteam.
Profielfoto zorgverlener Angret Minten
J.A.M. Minten
Parkinsonverpleegkundige
Bekijk ons team

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code NEU-098
Laatste revisie: 22 augustus 2019 - 13:18
Over dit spreekuur

Verpleegkundig spreekuur Parkinson

U kunt bij het verpleegkundig spreekuur Parkinson terecht als…

  • u een verwijzing heeft van uw neuroloog
  • u hier zelf behoefte aan heeft. Geef dit dan aan bij uw neuroloog.

Samen met de parkinsonverpleegkundige bepaalt u hoe vaak u van het spreekuur gebruik maakt. Wij raden u aan om in ieder geval één keer per jaar een afspraak te maken. De parkinsonverpleegkundige bespreekt dan met u hoe het gaat en voor eventuele problemen kan een oplossing gezocht worden.

Tijdens het spreekuur bij de neuroloog bespreekt hij de ziekte van Parkinson zelf en de behandeling. Tijdens het verpleegkundig spreekuur kunt u vragen stellen over de gevolgen van de ziekte van Parkinson in het dagelijkse leven van u en uw naasten. Dat kunnen praktische zaken zijn zoals omdraaien in bed, opstaan, aan- en uitkleden, spreken, en gebruik van medicijnen. Maar het kan ook over het huishouden en het werk gaan. Daarnaast kunt u vragen stellen over het leren omgaan met de ziekte, depressie en emoties. Gebruikt u medicijnen? Breng deze dan mee naar het verpleegkundig spreekuur.

De parkinsonverpleegkundige bespreekt met u uw vragen en eventuele problemen en zoekt samen met u naar passende oplossingen. Ook kan zij de informatie die u van de specialist heeft ontvangen waar nodig aanvullen en verduidelijken. Eventueel verwijst ze u naar hulpverleners of hulpverlenende instanties. Uiteraard worden deze oplossingen - waar nodig -besproken met de neuroloog.