Veel gestelde vragen over het zorgverlenerportaal

Hieronder vindt u een overzicht van de veel gestelde vragen over het zorgverlenerportaal. Staat uw vraag niet in dit overzicht? Neem dan contact met ons op.

Algemeen

Hoe bereik ik het zorgverlenerportaal?

Wie kan mij helpen als toegang tot het zorgverlenerportaal niet lukt?

Neem dan contact op met Zorgsamenwerking via (073) 553 30 73 of via zorgsamenwerking@jbz.nl

 

Wat is HiX?

HiX staat voor Healthcare Information X-change en is een geautomatiseerd (Ziekenhuis Informatie) Systeem van leverancier Chipsoft. Het omvat een Elektronisch Patiëntendossier en logistieke ondersteuning.

Wat ziet de patiënt via MijnJBZ?

Patiënten hebben toegang tot een deel van hun dossier via MijnJBZ. Op deze pagina leest u welke delen van hun dossier patiënten kunnen inzien met de bijbehorende publicatietermijn.

Is het zorgverlenerportaal af?

Nee. Het zorgverlenerportaal is continue in ontwikkeling om het gebruikersgemak te verbeteren.

Wat zijn de minimale systeemvereisten om gebruik te kunnen maken van het zorgverlenerportaal?

Als u in wilt loggen op het zorgverlenerportaal moet uw webbrowser en uw besturingssystemen voldoen aan de volgende systeemvereisten:

  • Computer: Windows 7 of hoger, Mac OS X 10.11 of hoger
  • Smartphone of tablet: iOS 9.0 of hoger, Android 6.0 of hoger

We adviseren u om gebruik te maken van de laatste versie van uw besturingssysteem en webbrowser en altijd de beschikbare updates te installeren.

Inloggen en UZI-pas

Werkt elke UZI-pas?

Nee, alleen een UZI-pas op naam werkt. Bovendien moet het UZI-nummer (dat is niet leesbaar op de buitenkant van de pas) in HiX zijn opgenomen. Als u uw AGB-code doorgeeft, dan kunnen we zelf het UZI-nummer opvragen en registreren in HiX.

Ik kan met mijn UZI-pas niet meer inloggen in het JBZ

Wanneer u het zorgverlenerportaal wil gaan gebruiken, zorg er dan voor dat u Zorg-ID installeert. Klik hier voor de handleiding

Heeft een huisarts in Groningen ook toegang tot het JBZ-dossier (als patiënt Opt-in toestemming heeft gegeven)?

Nee, alleen verwijzers uit de JBZ-regio hebben toegang. Voor deze zorgverleners worden toegangsrechten geregeld. Toegang wordt verstrekt als er wordt ingelogd met een bekend UZI-nummer. De UZI-pasgegevens worden gekoppeld met het EPD van het ziekenhuis. Zijn uw UZI-pasgegevens nog niet gekoppeld? Neemt u hiervoor dan contact op met Zorgsamenwerking via zorgsamenwerking@jbz.nl

Kunnen andere zorgverleners (bijvoorbeeld fysiotherapeuten of doktersassistenten) ook toegang krijgen tot het zorgverlenerportaal?

Nee. Dit portaal is speciaal ontwikkeld voor huisartsen, AVG en SO in de regio. Voor andere groepen zal een apart portaal gemaakt moeten worden, afgestemd op de  functionaliteit en de data die daarbij noodzakelijk zijn.

Wat gebeurt er als na 3 jaar mijn UZI-pas vervangen moet worden?

Wellicht verandert het pasnummer op de buitenkant. Maar u houdt hetzelfde UZI-nummer, dus uw toegang blijft gewaarborgd.

Is toegang tot zorgverlenerportaal via UZI-pas wel veilig?

100% veiligheid is per definitie onhaalbaar, maar het JBZ is verplicht het best beschikbare middel in te zetten. Op dit moment is de meest veilige toegang tot het zorgverlenerportaal de toegang via UZI-pas met alle bijbehorende waarborgen.

Ik heb wel een goede UZI-pas, maar heb geen UZI-paslezer. En nu?

Sommige gebruikers zoals AVG, SO en een aantal huisartsen maken geen gebruik van de UZI-pas. Om toegang te krijgen is een UZI-paslezer vereist. Een UZI-pas en een UZI-paslezer kunt u aanvragen via het Uziregister.

Tot welke gegevens heb ik toegang?

Hoe wordt de Opt-in toestemmingsvraag aan patiënten in het JBZ voorgelegd?

Toestemming wordt gevraagd op de polikliniek en bij patiëntregistratie. Patiënten kunnen ook zelf de Opt-in keuze registreren via MijnJBZ.

Als de patiënt nog geen Opt-in toestemming heeft verleend, maar terplekke toestemming geeft, krijg ik dan toch toegang?

Nee, het is op dat moment niet mogelijk dat de Opt-in toestemming direct gerealiseerd wordt.

Worden alle dossiers getoond?

Nee, de dossiers van psychologie en maatschappelijk werk zijn uitgesloten en worden niet getoond aan externe zorgverleners.

Heb ik toegang tot de dossiers van alle patiënten uit de praktijk?

Ja. Voor alle patiënten uit de praktijk wordt een behandelrelatie verondersteld. Als de patiënt Opt-in toestemming heeft gegeven, dan kan het dossier worden ingezien.

Heb ik toegang tot een patiënt buiten mijn praktijk?

Ja, dat is mogelijk als de patiënt Opt-in toestemming heeft gegeven. Als een behandelrelatie niet kan worden afgeleid, dan dient een inzagereden opgegeven te worden. We noemen dat ‘breaking-the-glass’.

Logging

Wat gebeurt er met de loggingsgegevens van 'breaking-the-glass'?

Een patiënt kan binnen het ziekenhuis navraag doen of een externe zorgverlener in zijn dossier heeft gekeken en daarbij een inzagereden heeft ingevuld. De patiënt wordt niet bij elke breaking-the-glass inzage via mail op de hoogte gesteld.

Wordt elke inzage gelogd?

Ja, elke inzage wordt gelogd. Ongeacht of de inzage al dan niet via breaking-the-glass tot stand is gekomen. De patiënt kan de loggingsinformatie opvragen.

Hidha en Haio

Werkt de ZorgDomein-machtiging ook voor het JBZ-zorgverlenerportaal?

Nee, deze ZorgDomein-machtiging werkt niet door in het zorgverlenerportaal. De hidha moet een eigen toegang tot JBZ-zorgverlenerportaal aanvragen.

De Hidha heeft niet altijd een persoonlijke UZI-pas. En nu?

Een persoonlijke pas is noodzakelijk, dus als u in wilt loggen, moet u deze aanvragen.

Kan een Hidha nu ook zomaar worden geregistreerd als huisarts van de patiënt?

Nee, de Hidha mag niet als huisarts worden toegekend aan de patiënt. De Hidha heeft namelijk geen contract met zorgverzekeraars. De toegangsregistratie voor het zorgverlenerportaal wordt in een aparte autorisatietabel vastgelegd. Bij het vastleggen van de huisarts door patiëntregistratie wordt gebruik gemaakt van de –landelijke- artsentabel.

Haio heeft wel een UZI-pas, maar geen AGB-code. Is dat een probleem?

Nee, de AGB-code is niet nodig voor het toekennen van toegangsrechten tot het portaal.

Heeft een Hidha of Haio toegang tot alle patiënten van de praktijk?

Ja, ook voor hidha en haio wordt een behandelrelatie verondersteld. Als dat niet de bedoeling is, dan kunnen we deze toegang ook anders instellen. In dat geval dient de hidha of haio altijd een inzagereden op te geven. (breaking-the-glass).

Andere informatievoorziening

Hoe krijg ik een overzicht van al mijn opgenomen patiënten?

U kunt via het zorgverlenerportaal een overzicht van al uw opgenomen patiënten printen. Ga hiervoor via de zoekfunctie naar ‘Klinische patiënten’. U krijgt dan een overzicht van al uw klinische patiënten. U hoeft dus niet eerst een patiënt te selecteren.

Ook ontvangt u dagelijks opname- en ontslagberichten per patiënt in uw Edifact postbus.

Hoe zit het met toegang tot beeldmateriaal (radiologie)?

Het is nog niet mogelijk om beeldmateriaal in te zien via het zorgverlenerportaal.

Code ZRG-006
Laatste revisie: 1 juli 2021 - 13:59