Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Onderzoek

Stembandonderzoek (videostroboscopisch onderzoek)

Bij een videostroboscopisch onderzoek kijkt de KNO-arts naar de trilling van uw stembanden.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code KNO-739
Laatste revisie: 15 augustus 2019 - 15:54
Hoe verloopt het onderzoek?

Stembandonderzoek (videostroboscopisch onderzoek)

Dit onderzoek kan met of zonder verdoving van de neus- en keelholte gedaan worden. De KNO-arts bespreekt met u wat het beste is. De verdoving gebeurt dan met een spray.

Wat gebeurt er bij het onderzoek?

De arts plaatst een kijker in de vorm van een smalle buis (scoop) in uw mond. Deze buis komt niet verder in uw mond dan u zelf met uw tandenborstel komt. Door de speciale lamp en camera in de buis zijn uw stembanden vergroot en vertraagd te zien op het beeldscherm.

De KNO-arts geeft u meteen de uitslag.