Afbeelding: iemand met een VR-bril op

Slimme Zorg

De uitdagingen in de zorg vragen van ons een toekomstgerichte ambitie. Samen met onze zorg- en welzijnspartners in de regio gaan we op zoek naar manieren om de zorg kwalitatief goed, beschikbaar en betaalbaar te houden. Bijvoorbeeld door onze zorg slimmer en anders vorm te geven. Maar ook aandacht te hebben voor werkplezier en ontwikkeling van de JBZ-er. 

Tijdens de Slimme Zorg Estafette 2024 is er extra aandacht besteed aan een aantal van de innovaties binnen of in samenwerking met Jeroen Bosch Ziekenhuis. Op deze pagina vind je een greep uit deze projecten.

Slimme zorg doen we samen

Regionale Thuismonitoring

Slimme zorg doen we samen

Gegevensuitwisseling via LiveDrop

Slimme zorg doen we samen

Behandeling van kanker thuis

Technische innovatie

VR-bril tijdens de operatie

Technische innovatie

ikHerstel app bij Gynaecologie

Sociale innovatie

Leefstijl in de spreekkamer

Kom ook meer te weten over andere vormen van slimme zorg:

Zelfanamnese in de kliniek: ZAPP

Klinische patiënten kunnen bij een spoedopname zelf de verpleegkundig anamnese invullen op een tablet. De gegevens worden automatisch ingevuld in het verpleegkundig dossier. Zo wordt eigen regie van de patiënt bevorderd en de administratieve last voor verpleegkundigen verminderd.

VR-bril Birth

Er zijn verschillende manieren om met pijn tijdens de zwangerschap en bevalling om te gaan. Naast warmte, houdingen en medicijnen tegen de pijn, heeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis ook een nieuwe manier, namelijk een VR-bril. Op de verloskamers is deze VR-bril beschikbaar voor vrouwen als een vorm van pijnbestrijding en ontspanning tijdens de bevalling.

Lees meer 

Robot Process Automation (RPA)

Een robot, ofwel ‘digitale assistent’, wordt ingezet om het werk efficiënter te maken: de robot (of eigenlijk computerscript) kan het repetitieve werk van de zorgmedewerker overnemen. Deze vorm van slimme zorg draagt bij aan het werkplezier van onze medewerker en creëert tijd voor andere werkzaamheden.

Zelf plannen door de patiënt in MijnJBZ

Patiënten kunnen, voor een aantal afdelingen, zelf via MijnJBZ een afspraak inplannen voor een afspraak op de polikliniek. Dit draagt bij aan de patiënttevredenheid en vermindert het aantal telefoongesprekken op de polikliniek.

Spraakherkenning in de spreekkamer

Door middel van spraakherkenning én AI kan een ongestructureerd dialoog tussen zorgverlener en patiënt, worden omgezet in een gestructureerd consultrapport. Binnen het JBZ kijken we middels een pilot met Autoscriber of deze vorm van arbeidsbesparende technologie bij ons kan worden ingezet.

ChatGPT in medische diagnostiek

Twee artsen in opleiding hebben onderzocht of AI-taalmodellen een rol kunnen spelen in de ondersteuning van diagnostische processen in de gezondheidszorg. Dit leverde verbluffende resultaten op: zowel ChatGPT als de medisch specialisten hadden bij 80% van de casussen de juiste diagnose in de top vijf staan.  

Lees het nieuwsartikel

In samenwerking met Radboud UMC Nijmegen

BoneXpert

Met het programma BoneXpert op de afdeling Radiologie, kan aan de hand van de skeletleeftijd, de groei van een kind worden gevolgd. Met de applicatie kan beslist worden of een kind met groeiachterstand bijvoorbeeld een hormoontherapie moet ondergaan. 

In samenwerking met Radboud UMC Nijmegen

Kennisboost & Digicoaches

Omdat digitaal werken niet voor iedereen even gewoon is, bieden we handvatten aan onze medewerkers om dit makkelijker te maken. Bijvoorbeeld via onze digicoach community, waarbij interne digicoaches samen leren en ontwikkelen om medewerkers te helpen in hun digivaardigheid. Maar ook via de MijnJBZ Kennisboost, waarbij medewerkers worden getraind om MijnJBZ slim kunnen inzetten binnen het zorgproces. 

(Ont)regel de zorg

Zorgprofessionals worden begeleid en ondersteund bij het (ont)regelen (schrappen of efficiënter inrichten) van regels, registraties of handelingen waarvan je jezelf iedere keer weer afvraagt: “hoe zinvol is dit eigenlijk?” of “kan dit niet anders?” 

Meer weten?

Zelkmeetkiosk (Alviscan)

De Alviscan is een zelfmeetkiosk, waar de patiënt zelf metingen kan uitvoeren zoals bloeddruk, hartslag, saturatie en gewicht. De kiosk is gekoppeld met het medisch dossier, waardoor de gegevens automatisch in het dossier komen te staan. Binnen het JBZ hebben we een pilot gedraaid op de afdelingen Cardiologie en Gynaecologie.

Afbeelding: patiënt meet zelf de bloeddruk op
Afbeelding: zorgverlener bij de zelfmeetkiosk
Code SZE-001
Laatste revisie: 22 maart 2024 - 11:06