Schadeclaim

Wilt u een schadeclaim indienen? De medewerkers in ons ziekenhuis proberen zorgvuldig te werken. Desondanks is het niet altijd te voorkomen dat u tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis op de een of andere manier schade ondervindt.

Schade kan materieel zijn, dat wil zeggen dat er eigendommen van u beschadigd worden of zelfs kwijt raken. Dit noemen we 'zaakschade'. Er kan ook schade ontstaan die uw persoon betreft. Dit noemen we ‘letselschade’.

Zaakschade

Een ziekenhuis heeft een openbaar karakter en is voor iedereen toegankelijk. Diefstal, vermissing of beschadiging zijn hierdoor niet altijd te voorkomen. Wij adviseren u daarom bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, dure sieraden/kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken. 

Bent u iets kwijt geraakt in het ziekenhuis? Informeer dan naar verloren voorwerpen.

Wanneer u meent dat u door schuld of nalatigheid van het ziekenhuis schade heeft ondervonden (bijvoorbeeld aan nachtgoed, bril of gebitsprothese), kunt u het ziekenhuis verzoeken om een schadevergoeding. Dit wil niet zeggen dat het ziekenhuis ook aansprakelijk is. Hier wordt een onderzoek naar ingesteld door de schadebehandelaar van het ziekenhuis.

Een verzoek tot schadevergoeding kunt u indienen met behulp van het meldingsformulier. U moet dit formulier ook laten ondertekenen door het hoofd van de ziekenhuisafdeling waar de schade is ontstaan. Verder vragen wij u aan te tonen waaruit de schade bestaat. Voeg bijvoorbeeld een kopie van de oorspronkelijke aankoopnota bij. U ontvangt een ontvangstbevestiging en informatie over de verdere afhandeling.

Letselschade

Aan een medisch onderzoek of medische behandeling is altijd een risico verbonden. Er kan een complicatie optreden. Zo kan er bijvoorbeeld na een operatieve ingreep wen infectie of nabloeding optreden. Dit is niet altijd te voorkomen. Over complicaties waarvan bekend is dat ze vaker voorkomen bij uw onderzoek of behandeling, krijgt u vooraf informatie. De specialist informeert u meestal niet over complicaties die maar zelden voorkomen.

Als er een complicatie optreedt, betekent dat niet automatisch dat de specialist of andere zorgverlener iets fout heeft gedaan. Als de specialist of een andere zorgverlener iets fout heeft gedaan, kan er sprake zijn van een fout door schuld. Dan moet het ziekenhuis dat onderzoeken. Daarbij wordt gekeken of er zowel volgens de normen van een redelijk handelend en redelijk bekwaam specialist is gehandeld. Maar ook volgens de normen van de beroepsgroep. Als blijkt dat er sprake is van een fout door schuld en hierdoor is schade ontstaan, dan heeft u recht op schadevergoeding.

Vindt u dat u letsel heeft opgelopen en schade heeft, als gevolg van een verwijtbare onzorgvuldige medische (be)handeling? Dan kan dit voor u reden zijn het Jeroen Bosch Ziekenhuis schriftelijk aansprakelijk te stellen. Voordat u dit doet, adviseren wij u om uw medische gegevens op te vragen. Dit kunt u doen met het 'aanvraagformulier inzage, afschrift medische gegevens'. Na ontvangst van uw medische gegevens kunt u een brief opstellen waarin u het ziekenhuis aansprakelijk stelt. 

Laatste revisie: 7 november 2019 - 17:06