Routewijzer

Dialysecentrum

Gebouw:

C

Verdieping:

-1

Ontvangst:

2

Route vanaf de bezoekersingang

U loopt links langs de roltrap en de winkels rechtdoor tot in het C-gebouw. Het Dialysecentrum bevindt zich hier. U meldt zich bij de balie aan uw linkerhand.

Code ROU-089
Laatste revisie: 25 maart 2021 - 12:49