Robotchirurgie

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis beschikt over de Da Vinci operatierobot. 

Eén van de operatiekamers in het Operatiecentrum is hier speciaal voor ingericht. De operatierobot wordt gebruikt door de urologen, bijvoorbeeld voor de behandeling van prostaatkanker en blaaskanker. 

Operatiecentrum - robotchirurgie

Wat is robotchirurgie?

De uroloog bedient de operatierobot via een paneel. Verder bestaat de robot uit drie robotarmen waaraan operatie-instrumenten zijn bevestigd en een vierde arm met een camera. Dit deel van de robot staat aan de operatietafel. Via een paar kleine sneetjes worden de instrumenten in het lichaam van de patiënt gebracht.

De opstelling van apparatuur en artsen bij een operatie met een robot

Als de uroloog de knoppen op het paneel bedient, zet de robot deze bewegingen direct om in precieze bewegingen van de instrumenten. De robot kan 'polsbewegingen’ maken die voor de menselijke hand onmogelijk zijn. En als bijvoorbeeld de hand van de uroloog zou trillen, zorgt de robot ervoor dat het operatie-instrument niet trilt.

Hoewel de term 'robot' anders doet vermoeden kan het systeem niet worden geprogrammeerd of zelf beslissingen nemen. De operateur stuurt direct de armen van de robot vanuit het bedieningspaneel aan.

Wat zijn de voordelen van robotchirurgie?

Er kan met de robot heel nauwkeurig geopereerd worden en de kans op onbedoelde weefselschade is kleiner. Een ander voordeel van de operatierobot is dat de operatierobot het beeld 10 tot 20 maal vergroot en een driedimensionaal beeld laat zien. De uroloog heeft zo een veel beter zicht op het operatiegebied.

Verder is de kans op ongewild urineverlies na een prostaatoperatie met de robot veel kleiner. Ook erectiestoornissen komen na een operatie met de robot minder voor.

Operatiecentrum - robotchirurgie handeling

Ervaring

De robottechniek is voldoende uitgeprobeerd maar ’de robot is zo goed als degene die haar bedient'. Ervaring met robotchirurgie is dus belangrijk. De urologen die in het Jeroen Bosch Ziekenhuis met de robot opereren hebben allemaal ruime ervaring met deze techniek. Urologen die in het Jeroen Bosch Ziekenhuis worden opgeleid, krijgen ook het gebruik van de robot aangeleerd. Ook buiten het ziekenhuis verzorgen de urologen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis cursussen op dit gebied.

Code URO-114
Laatste revisie: 8 februari 2023 - 15:19