Patiënt centered outcome research

In de koers van het JBZ staat gezondheidswelzijn centraal. Dit wil zeggen de manier waarop mensen hun gezondheid beleven. Patient centered outcome research (PCOR) past daar goed bij.

Bij PCOR richten we ons op vraagstellingen die vanuit patiëntperspectief belangrijk zijn. We onderzoeken bijvoorbeeld het effect van het afstemmen van zorg op de context van de patiënt, oftewel de leefomstandigheden en voorkeuren van de patiënt en de setting waarin de zorg plaatsvindt. Heeft dit effect op de uitkomst van zorg? Of op de gezondheidsbeleving van de patiënt?

Visuele weergave van het model patiënt centered outcome research

Een ander voorbeeld van wat we onderzoeken in het kader van PCOR is de vraag  hoe we als JBZ patiënten kunnen helpen bij het maken van geïnformeerde beslissingen omtrent hun gezondheid. Hoe krijgen patiënten meer eigen regie? En hoe kunnen patiënten hun eigen positie versterken? We kijken hierbij ook naar hoe de rol van de patiënt en zorgverlener in het zorgproces kan veranderen, zodat besluitvorming uiteindelijk een meer gezamenlijk karakter krijgt.

Onderwerpen, vragen en uitkomstmaten in dit type onderzoek zijn van belang voor patiënten maar ook voor degenen die voor hen zorgen.  Samenwerken met patiënten en hun stakeholders zoals mantelzorgers, wetenschappers, clinici, zorginstellingen en verzekeraars, is hierbij dus essentieel. Door hen te betrekken bij het (gehele) onderzoeksproces, niet alleen als deelnemers maar als partners, kunnen we ons richten op de juiste en voor hen meest belangrijke vragen en uitkomstmaten. Professionals leren zo hoe zij de context van de patiënt effectief kunnen interpreteren en de zorg hier beter op afstemmen.

Code WET-007
Laatste revisie: 2 mei 2022 - 14:35