Wetenschapsbeleid

Als JBZ hebben we het begrip positieve gezondheid omarmd. Werken vanuit positieve gezondheid betekent voor ons een nieuwe manier van kijken en werken.

De focus ligt op gezondheid en niet op ziekte en we gaan uit van wat mensen wél kunnen. Daarnaast spelen informatie- en zorgtechnologie een grote rol om zorg op maat en dichtbij te kunnen brengen.

Gezondheidswelzijn

Als JBZ willen we dat in 2025 de mensen in Den Bosch en omstreken hun gezondheidswelzijn de hoogste waardering van Nederland geven. Alles wat we doen, is er op gericht het gezondheidswelzijn van de mensen om ons heen te verhogen. Ook wetenschappelijk onderzoek kan hieraan bijdragen. Daarom hebben we een nieuw wetenschapsbeleid opgesteld.

Samen met medisch specialisten, paramedici en verpleegkundigen hebben we de lijnen uitgezet waarlangs de wetenschap zich in het JBZ zal gaan ontwikkelen. De nadruk op de inhoudelijke gebieden zal blijven, maar daarbij komt een gerichte focus op een drietal thema's die de inhoudelijke gebieden enerzijds zullen overstijgen, anderzijds kunnen ondersteunen.

Code WET-006
Laatste revisie: 8 mei 2023 - 17:47