Overleglijnen voor zorgpartners: intercollegiaal overleg

Hieronder vindt u de overleglijnen voor intercollegiaal overleg per vakgroep. De overleglijnen zijn bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur. Na 17.00 uur en voor 08.30 uur belt u (073) 553 39 99.

De overleglijnen zijn bedoeld voor contact tussen verwijzers en medisch specialisten. Wij vertrouwen erop dat u met discretie omgaat met de telefoonnummers die genoemd zijn in deze lijst en deze nummers specifiek gebruikt voor intercollegiaal overleg.

Heeft u een administratieve vraag? Dan belt u een ander telefoonnummer.

Anesthesiologie (073) 553 26 57
Apotheek (JBA, poliklinisch) (073) 553 59 91
Apotheek (Stichting ZANOB, klinisch) (073) 553 82 74
Cardiologie (incl. Eerste Hart Hulp) (073) 553 66 44
Chirurgie (073) 553 30 96
Dermatologie (073) 553 86 87
Diagnostiek (073) 553 30 99
Dialyse (073) 553 30 07
Edifact Helpdesk

(073) 553 30 73

Geriatrie (073) 553 85 50
Geestelijke verzorging (073) 553 21 66
Gynaecologie & Obstetrie

(073) 553 60 90

Hematologie (073) 553 32 35
Intensive Care (073) 553 39 77
Interne Geneeskunde, algemeen/endocrinologie (073) 553 60 94
Interne Geneeskunde, nefrologie

(073) 553 30 07 

Interne Geneeskunde, oncologie

(073) 553 32 35 

KNO 

(073) 553 60 71 

Kindergeneeskunde (073) 553 29 65
Klinische Chemie (073) 553 27 64
Klinische neurofysiologie (073) 553 86 80
Logopedie (073) 553 61 55
Longziekten (073) 553 28 54
MDL-ziekten (073) 553 88 16
Medische Microbiologie (073) 553 28 65
Medische Technologie

(073) 553 33 66

Mond-, Kaak- en Aangezichtchirurgie (073) 553 26 78
Neurologie (073) 553 23 50
Nefrologie (incl. dialyse) (073) 553 30 07
Nucleaire Geneeskunde

(073) 553 26 90

Oncologisch Centrum/Hematologie

(073) 553 32 35

Oogheelkunde/Optometrie/Orthoptie (073) 553 62 65
Orthopedie

(073) 553 65 54

Paramedische Ziekenhuiszorg

(073) 553 61 55

Pathologie

(073) 553 27 50

Plastische Chirurgie (073) 553 61 12 
Psychiatrie

(073) 553 88 44

Psychiatrie crisisdienst

(073) 658 51 11

Psychologie (073) 553 27 50
Radiologie (073) 553 26 24
Reumatologie   (073) 553 88 19
Revalidatie Tolbrug (073) 553 56 78
Slaap Waak Centrum (073) 553 86 80
Spoedeisende Hulp (SEH)

(073) 553 27 00

Sportgeneeskunde (073) 553 35 53
Slaap Waak Centrum (073) 553 86 80
TIA-unit (073) 553 79 27
Trombosedienst (073) 553 82 58 (tussen 13.00 uur en 17.00 uur)
Urologie (073) 553 62 40
Vaatlaboratorium (073) 553 24 49
ZorgDomein Helpdesk

(020) 471 38 17

Bijgewerkte datum: november 2019

Code ZRG-055
Laatste revisie: 3 juni 2020 - 15:13