Overleglijnen voor zorgpartners: administratieve vragen

Heeft u een administratieve vraag? Hieronder vindt u de telefoonnummers per vakgroep. 

Heeft u een spoedeisende vraag? Of belt u voor intercollegiaal overleg? Dan belt u een ander telefoonnummer.

Klinische Chemie en Hematologie (073) 553 27 64
Medische Microbiologie (073) 553 28 75
Pathologie (073) 553 27 51
Code ZRG-056
Laatste revisie: 3 juni 2020 - 16:11