Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Onderzoek

Tuberculosetest (mantouxtest)

Met een mantouxtest kan de arts een infectie met de tuberculosebacterie opsporen.

U krijgt dit onderzoek als u mogelijk tuberculose heeft of als u bepaalde medicijnen moet gaan gebruiken.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LON-326
Laatste revisie: 1 mei 2024 - 16:25
Hoe verloopt het onderzoek?

Tuberculosetest (mantouxtest)

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Longgeneeskunde, functieonderzoeken. Gebouw C, verdieping 1, ontvangst 4.

Voor dit onderzoek komt u 2 keer naar de afdeling Longgeneeskunde, functieonderzoeken. Eerst voor het zetten van de mantouxprik en daarna nog een keer voor het aflezen van de uitslag.

Tijdens het onderzoek

  • Met een hele dunne injectienaald spuit de medewerker een kleine hoeveelheid testvloeistof in de huid van uw onderarm.
  • Op uw huid tekenen we de plaats van de mantouxprik af met een pen of stift.
  • Om een allergische reactie te voorkomen, ontsmet de medewerker uw huid niet en gebruiken we geen pleister. Een andere reactie van uw huid kan namelijk de uitslag van de mantouxtest beïnvloeden.

Het zetten van de mantouxprik duurt ongeveer 10 minuten.

Na de injectie is het mogelijk dat er een reactie van de huid ontstaat. Deze bestaat uit verdikking, roodheid en jeuk. De omtrek van deze verdikking en roodheid van de huid meet de medewerker op. Dit bepaalt of de uitslag positief of negatief is.

Het aflezen van de mantouxtest

Tussen de 48 en 72 uur na het zetten van de mantouxprik, moet de omtrek van de verdikking en roodheid van de huid op uw onderarm afgelezen worden. Dit doet een medewerker van de functieafdeling of een longarts. Hiervoor komt u nog een keer naar de functieafdeling Longgeneeskunde.

Het aflezen van de mantouxprik duurt ongeveer 10 minuten.

Bij uw volgende afspraak krijgt u de uitslag van uw arts te horen. Dit kan een telefonische afspraak zijn of op de polikliniek.

U kunt uw vragen voor en na het onderzoek stellen. U kunt ook bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer (073) 553 24 63.