Onderzoek

Testen van de visueel motorische integratie met de Beery VMI

De Beery VMI is een test om de visueel motorische integratie (VMI) te meten. Hiermee bedoelen we: de samenwerking tussen visus (zicht) en motoriek (het bewegen).

Bijvoorbeeld bij schrijven moeten de ogen en de handen samenwerken. Als een kind schrijfproblemen heeft, is het belangrijk om te achterhalen waar die problemen precies mee samenhangen. Vervolgens kunnen we daar verder aan werken.

De naam Beery verwijst naar de Amerikaanse psycholoog Keith Beery die deze test heeft ontwikkeld.

Hoe verloopt de test?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de test.
Code REV-201
Laatste revisie: 11 mei 2023 - 13:44
Hoe verloopt de test?

Testen van de visueel motorische integratie met de Beery VMI

Voor wie is de test bedoeld?

De test is bedoeld voor kinderen van 2 t/m 18 jaar die moeite hebben met tekenen of schrijven, door problemen in de fijne motoriek.

De Beery VMI wordt onder andere afgenomen binnen het schrijfonderzoek, of als we denken dat uw kind mogelijk problemen heeft met de visueel motorische integratie.

Wat gebeurt er tijdens de test?

In de Beery VMI testen we 3 onderdelen:

  1. De visueel motorische integratie: de samenwerking tussen wat de hersenen waarnemen én de motorische uitvoering ervan. Bij dit onderdeel tekent uw kind verschillende figuren na.
  2. De visuele perceptie: het verwerken in de hersenen van wat de ogen zien. Uw kind krijgt een reeks van figuren te zien die erg op elkaar lijken. Uw kind moet precies hetzelfde figuur als het voorbeeld aanwijzen.
  3. De motorische coördinatie: het aansturen van bewegingen vanuit de hersenen. Bij dit onderdeel moet uw kind zo nauwkeurig mogelijk punten verbinden om een figuur te maken. Daarmee testen we de motorische mogelijkheden van uw kind.

De test duurt 30 minuten. Soms doen we de test in 2 keer omdat het anders voor sommige kinderen belastend kan zijn.

Wie gebruikt de test?

De ergotherapeut en/of de gedragsdeskundige (psychologisch assistent) nemen de test af.

Wat zijn de testresultaten?

Uit de test komen ruwe scores die omgezet worden in standaardscores. Deze standaardscores gebruiken we om andere testresultaten te berekenen.

Bij een standaardscore hoort een bepaalde beoordeling, namelijk:

  • hoog
  • boven gemiddeld
  • gemiddeld
  • beneden gemiddeld
  • laag
  • heel laag

Percentile score

Bij een standaardscore hoort ook een bepaalde percentile score. Daarmee geven we aan hoeveel procent (%) van de normgroep-kinderen hoger scoort dan uw kind. Met normgroep bedoelen we een grote groep van kinderen met een normale ontwikkeling waarbij deze test ook is afgenomen. Een score tussen 16-85 valt binnen het gemiddelde, waarbij 16 wordt gezien als laag gemiddeld en 85 als hoog gemiddeld.

Leeftijdsequivalent

Bij een standaardscore hoort ook een zogenaamde leeftijdsequivalent. Die geeft aan op welk leeftijdsniveau uw kind scoort. Een leeftijdsequivalent van 8 wil zeggen dat uw kind hetzelfde scoort als een achtjarige.

De ergotherapeut verwerkt de testgegevens in het teamverslag. Dit lichten we vervolgens toe tijdens de teambespreking. Als we de Beery VMI afnemen binnen het schrijfonderzoek, dan verwerken we de uitslag in het verslag van dit onderzoek.

Meer informatie?

Een volledige beschrijving van dit testinstrument is aanwezig bij de Ergotherapie. Vraag hier gerust naar bij de ergotherapeut van uw zoon of dochter.