Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Onderzoek

Stembandonderzoek (videostroboscopisch onderzoek)

Bij een videostroboscopisch onderzoek kijkt de KNO-arts naar de trilling van uw stembanden.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code KNO-739
Laatste revisie: 28 september 2022 - 11:56
Hoe verloopt het onderzoek?

Stembandonderzoek (videostroboscopisch onderzoek)

Stroboscopie

Een stembandonderzoek gebeurt via een stroboscopie. Dit is een onderzoek naar de trilling van uw stembanden met een stroboscoop. Dit apparaat maakt lichtflitsen waardoor de stembandtrilling zichtbaar wordt gemaakt.

Verdoving

Dit onderzoek kan met of zonder verdoving van de neus- en keelholte gedaan worden. De KNO-arts bespreekt met u wat het beste is. De verdoving gebeurt dan met een spray.

Wat gebeurt er bij het onderzoek?

De logopedist is bij het onderzoek aanwezig. Hij of zij doet eerst een logopedisch onderzoek. Dit is een onderdeel van het totale stemonderzoek.

Vervolgens gaat de KNO-arts gaat met een dun slangetje in de neus. Deze slang is buigbaar. Hij schuift door tot aan de achterkant van keel. In de slang zitten een speciale lamp en een camera. Door de speciale lamp en camera in de buis zijn uw stembanden vergroot en vertraagd te zien op het beeldscherm. 

Uitslag

De KNO-arts geeft u meteen de uitslag. 

Wanneer de KNO-arts een stukje weefsel van de stembanden wil weghalen, kan dit via een stroboscopie. Een stroboscopie is een onderzoek naar de trilling van uw stembanden met een stroboscoop. Dit apparaat maakt lichtflitsen waardoor de stembandtrilling zichtbaar wordt gemaakt.

De behandeling gebeurt op de polikliniek.

Voorbereiding

  • Gebruikt u medicijnen? Bent u overgevoelig voor verdovingsvloeistof, pleisters of andere stoffen? Meld dit dan aan de arts of assistente.
  • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u deze tijdelijk moet stoppen. De arts heeft dit dan met u besproken. 

Verdoving

U krijgt in ieder neusgat 2 à 3 watjes die doordrenkt zijn met een verdovingsmiddel. Deze watjes blijven ongeveer 15 minuten zitten. Daarna neemt u plaats in de stoel in de behandelkamer en wordt de keel verdoofd met een spray.

Wat gebeurt er bij het onderzoek?

De KNO-arts gaat met een dun slangetje in de neus. Deze slang is buigbaar. Hij schuift door tot aan de achterkant van keel. Via dit slangetje druppelt de arts een verdovingsvloeistof, zodat de stembanden verdoofd zijn. In de slang zitten een speciale lamp en een camera. Daardoor ziet de arts uw stembanden vergroot en vertraagd te zien op het beeldscherm. De arts haalt nu een stukje weefsel weg van de stembanden. 

Thuis

Meestal heeft u na de behandeling geen pijn. Heeft u toch pijn, dan kunt u een paracetamol nemen. In sommige gevallen adviseert de arts u 2 dagen complete stemrust.

Uitslag

De uitslag krijgt u 1 week van uw KNO-arts te horen. Dit kan telefonisch zijn of met een afspraak op de polikliniek.