Onderzoek

Speeksel verzamelen voor onderzoek

U verzamelt het speeksel in een speciaal buisje. Het kan zijn dat u dat op een bepaald tijdstip moet doen. U hoort dit dan van uw arts. De arts laat in het laboratorium uw speeksel onderzoeken.

Hoe verloopt uw onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Neem naar uw afspraak uw geldig legitimatiebewijs mee. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Code LAB-016
Laatste revisie: 19 oktober 2023 - 11:49
Hoe verloopt uw onderzoek?

Speeksel verzamelen voor onderzoek

Het kan zijn dat uw arts heeft aangegeven dat u uw speeksel op bepaalde tijdstippen moet verzamelen. U volgt dan de instructies van uw arts op. Wacht met het verzamelen van speeksel steeds 30 minuten nadat u iets gegeten of gedronken hebt. Ook als u uw medicijnen hebt ingenomen, wacht u 30 minuten.

Heeft uw arts geen bepaald tijdstip aangegeven? Dan raden we aan om het speeksel direct na het opstaan te verzamelen. Dit doet u dan voordat u eet of uw tanden poetst.

Het speeksel verzamelt u in de zogenaamde ‘Salivetten’. Dit zijn buisjes met daarin een wattenrolletje om het speeksel op te vangen.

Schrijf de datum en het tijdstip van de dag waarop u het speeksel verzamelt op de Salivette en ook op het aanvraagformulier.

Hoe verzamelt u het speeksel?

  • Haal het dopje van een Salivette en haal het wattenrolletje eruit. 
  • Leg het onder de tong of kauw er een beetje op. U houdt het speeksel in de mond zodat dit opgenomen kan worden door het wattenrolletje. Houd het rolletje in de mond totdat u het gevoel heeft dat u het verzamelde speeksel niet meer in de mond kunt houden. Normaal gesproken is het voldoende om dit 30 tot 45 seconden vol te houden. Als u het rolletje onder de tong legt, kan het langer duren.
  • Hierna doet u het rolletje terug in de Salivette en doet u het dopje er weer op.
  • Bewaar de Salivette in de koelkast en breng deze binnen 24 uur naar het ziekenhuis. Moet u op meerdere tijdstippen speeksel verzamelen? Dan kunt u bovenstaande methode herhalen.

Het inleveren van de buisjes

Lever de Salivette(n) samen met het aanvraagformulier in bij de polikliniek Bloedafname

U kunt de Salivette inleveren op verschillende locaties. Deze locaties vindt u op www.jbz.nl/prikposten.

Controleer of uw naam en de juiste datum (dag waarop het speeksel is verzameld) op de Salivette(n) én op het aanvraagformulier staan.

Wanneer krijgt u de uitslag? 

De uitslag van het onderzoek verzenden we naar de aanvragend arts. Deze bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende bezoek.

Privacy Klinische Chemie en Hematologie

Uw persoons- en uitslaggegevens worden geregistreerd in het laboratorium informatie systeem. Hierop is een privacyreglement van toepassing dat voldoet aan wettelijke eisen. Laboratoriumgegevens geven we alleen door aan de aanvragend arts. Soms wisselen huisarts en specialisten in uw belang uw laboratoriumuitslagen uit. Als u niet wilt dat dit gebeurt kunt u dit kenbaar maken aan het laboratorium. Uw urine kan ook voor andere doelen worden gebruikt. Dit noemen we ‘nader gebruik lichaamsmateriaal’. Het ziekenhuis onderzoekt bloed en ander lichaamsmateriaal om de kwaliteit te testen, voor medisch wetenschappelijk onderzoek en scholing. Het is dan niet meer bekend van wie het lichaamsmateriaal afkomstig is. Als u bezwaar heeft tegen het nader gebruik van lichaamsmateriaal, dan kunt u dit aangeven aan de medewerkers van het laboratorium.

Kwaliteitskeurmerk Klinische Chemie en Hematologie

Het laboratorium Klinische Chemie en Hematologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is geaccrediteerd volgens de NEN-EN-ISO15189:2012. Dit is een internationale norm voor medische laboratoria die aangeeft dat de laboratoriumdiagnostiek van goede kwaliteit is, professioneel wordt uitgevoerd en aantoonbaar gericht is op continue verbetering.

Bij vragen kunt u bellen naar het Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie: telefoonnummer: (073) 553 27 64.