Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Onderzoek

Schildklierscintigrafie met behulp van I-123 (LNG-008)

Met dit onderzoek wordt er gekeken naar de functie van de schildklier en of er ziekteprocessen van de schildklier kunnen worden opgespoord of uitgesloten.

Belangrijk

LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens 1 DAG vóór het onderzoek goed door!

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LNG-008
Laatste revisie: 22 juli 2020 - 16:30
Hoe verloopt het onderzoek?

Schildklierscintigrafie met behulp van I-123 (LNG-008)

U mag voor dit onderzoek gewoon eten en drinken. 

Wel moet u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde als u één van de volgende middelen heeft gebruikt in de afgelopen maanden of als u deze nog steeds gebruikt: 

  • Het medicijn Cordarone®;
  • Homeopathische geneesmiddelen die jodium bevatten;
  • Multivitaminen die jodium bevatten;
  • Voedingsmiddelen die zeewier, zeekraal en/of kelp bevatten (bijvoorbeeld sushi);
  • Visoliecapsules;
  • Hoestdrank en/of stophoest.

Medicijnen die de schildklierfunctie beïnvloeden, bijvoorbeeld Strumazol®, Carbumazol® of PTU (propylthiouracil) mag u enige tijd voor het onderzoek niet gebruiken. Hoelang van tevoren u moet stoppen en om welke medicijnen het precies gaat vertelt uw specialist. Bij onduidelijkheid hierover neemt u contact op met uw specialist.

Heeft u een röntgenonderzoek of hartkatherisatie gehad?

Röntgenonderzoek of een hartkatheterisatie waarbij een contrastmiddel is geïnjecteerd kan het onderzoek beïnvloeden. Hebt u in de afgelopen 6 maanden een dergelijk röntgenonderzoek ondergaan? Neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Afhankelijk van het soort contrastmiddel dat is gebruikt, kan het onderzoek worden ingepland na 2 tot 6 maanden.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Of geeft u borstvoeding?

Bent u zwanger, of geeft u borstvoeding? Geef dit dan door aan uw specialist.  Borstvoeding kan niet hervat worden na dit onderzoek. Uw specialist zal dit met u bespreken.

Wat voor kleding trekt u aan?

Tijdens het onderzoek moet uw hals ontbloot worden. Houdt u hiermee rekening bij uw kledingkeuze. Laat alle halssieraden thuis. Metalen in het lichaam (pacemakers, gewrichtsprothesen, enzovoort) zijn geen probleem bij dit onderzoek.
 

Waar meldt u zich?

Dit onderzoek vindt plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Henri Dunantstraat 1 ’s-Hertogenbosch.

We willen u vragen om 5 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig te zijn in verband met de bruikbaarheid van de radioactieve stof. 

U meldt zich met uw JBZ-patiëntenpas bij de gele aanmeldzuil op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3). Volg de instructies op het scherm en neem daarna plaats in de wachtruimte. 

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

De arts haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de voorbereidingskamer. Hier krijgt u uitleg over het onderzoek en u krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen. Ook voelt de nucleair geneeskundige in de hals naar de schildklier. Vervolgens krijgt u een kleine capsule met een radioactieve stof die u moet innemen. U proeft hier niets van en de radioactieve stof heeft geen bijwerkingen. De stof moet ongeveer 4 uur inwerken. U hoeft niet in het ziekenhuis te blijven en u kunt normaal eten en drinken. De nucleair geneeskundige vertelt u hoe laat u wordt terugverwacht.

Op de afgesproken tijd meldt u zich wederom aan met uw JBZ-pas bij de gele aanmeldzuil op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Volg de instructies op het scherm. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte. De laborant neemt u mee naar de onderzoeksruimte. Eerst zal de radioactiviteit in de schildklier worden gemeten gedurende 1 minuut. Hierbij zit u in een stoel. Daaropvolgend wordt in een andere ruimte de scan gemaakt. Tijdens de scan ligt u op een smal bed en wordt de camera, dichtbij, boven de hals geplaatst. De camera maakt gedurende 7 minuten een beeld van de schildklier. Aan het eind van de scan voelt de laborant of de nucleair geneeskundige in de hals en markeert een aantal punten met een pen. Deze pen laat geen sporen achter. 

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het toedienen van de capsule, de uitleg door de nucleair geneeskundig en de mogelijkheid tot het stellen van vragen duurt gemiddeld 10 minuten. Het meten en in beeld brengen van de schildklier duur tevens gemiddeld 10 minuten. Tussen beide delen in zit een wachttijd van 4 uur.
 

Van wie krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag later via uw behandelend arts (specialist). 

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Belt u dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Geef dit zo snel mogelijk door, maar tenminste 48 uur vóór het onderzoek. Dit kan via telefoonnummer (073) 553 26 90. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.