Headerafbeelding
afdeling radiologie-melden balie
Onderzoek

Röntgenonderzoek van de bloedvaten (angiografie)

Een angiografie is een onderzoek waarbij met behulp van röntgenstralen, contrastvloeistof en een computer, de bloedvaten van een bepaald lichaamsdeel in beeld gebracht worden.

In medische termen noemen we dit onderzoek een angiografie. Zo kunnen eventuele afwijkingen en/of vernauwingen opgespoord worden.

LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens EEN DAG vóór het onderzoek goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. Het onderzoek kan anders misschien niet doorgaan.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

De afdeling Radiologie

Op de afdeling Radiologie is de radioloog verantwoordelijk voor de onderzoeken. De radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het uitvoeren en beoordelen van deze onderzoeken. De radiodiagnostisch laborant of physician assistent helpt de radioloog bij de onderzoeken. Ook kunnen zij deze onderzoeken in opdracht van de radioloog zelfstandig uitvoeren.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code RAD-023
Laatste revisie: 4 oktober 2023 - 09:05
Hoe verloopt het onderzoek?

Röntgenonderzoek van de bloedvaten (angiografie)

Eten en drinken

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Daarom mag u de laatste 2 uur voor het onderzoek niet eten, drinken en roken.

Gebruikt u medicijnen?

Als u andere medicijnen gebruikt dan mag u die gewoon innemen, behalve het medicijn metformine. Zie ook de informatie bij het kopje 'Heeft u diabetes?’.

Heeft u diabetes?

De laatste 2 uur voor het onderzoek mag u niet eten, drinken en roken.

Gebruikt u het medicijn metformine (ofwel Glucophage® of Glucovance®)? Als uw nierfunctie verstoord is, mag u dit een aantal dagen niet innemen. Het wordt u verteld wanneer u de metformine niet mag innemen.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of heeft u een stoornis van de bloedstolling?

Dan is het belangrijk dat de arts die dit onderzoek/deze behandeling aanvraagt dit weet. Uw behandelend arts zal u vertellen of u moet stoppen met de bloedverdunners of dat u ze mag blijven gebruiken.

Contrastmiddel

Het is mogelijk dat u vóór of tijdens het onderzoek een injectie met een jodiumhoudende contrastvloeistof krijgt. U krijgt deze injectie in uw arm.
Met deze vloeistof zijn de bloedvaten duidelijker te zien op de CT-scan.  

Een onderzoek met contrastvloeistof kan niet:

  • als u Metformine (Glucophage) gebruikt in combinatie met ernstige nierfunctiestoornissen
  • als u in het verleden ooit een allergische reactie op contrastvloeistof had;
  • bij hyperthyreoidie (een te snel werkende schildklier)

U heeft in deze gevallen een hoger risico op lichamelijke problemen. Hoort u tot één van deze risicogroepen?  Heeft uw behandelend arts hier niet naar gevraagd? Dan is het belangrijk dat u zelf contact opneemt met de behandelend arts.

Soms kan het onderzoek toch doorgaan als er vooraf speciale maatregelen zijn genomen. Uw behandelend arts kan in overleg met de radioloog beoordelen of een ander onderzoek ook voldoende informatie kan geven.

Bent u zwanger?

Bent u zwanger of zou u zwanger kunnen zijn?  Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Vraag uw arts of het onderzoek kan worden uitgesteld. Meld dit óók altijd aan de laborant, voordat het onderzoek begint.

Waar meldt u zich?

Meldt u zich op tijd voor uw afspraak bij de afdeling Radiologie, op de locatie die op de afspraakbevestiging staat. Meld u met de QR-code op uw dagticket aan bij de gele aanmeldpunt of bij de balie. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent wordt u opgehaald.

Blaaskatheter

Het is verstandig om vlak voordat u naar de afdeling Radiologie gebracht wordt naar het toilet te gaan. Wordt er verwacht dat het onderzoek bij u lang kan duren? Dan kan het zijn dat voor het onderzoek bij u een blaaskatheter wordt ingebracht omdat u tijdens het onderzoek niet naar het toilet kunt.

Opname op de afdeling Dagbehandeling

Meestal wordt u voor dit onderzoek opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. Het kan ook gebeuren dat u een dag voor het onderzoek wordt opgenomen. Voor dit onderzoek wordt u in een bed van de verpleegafdeling naar de afdeling Radiologie gebracht.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

Op afdeling Dagbehandeling wordt u verder voorbereid op het onderzoek. U krijgt een operatiehemd aan. Een medewerker van de verpleegafdeling brengt u naar de afdeling Radiologie. Als u aan de beurt bent, wordt u door een radiodiagnostisch laborant opgehaald en de onderzoekskamer binnengereden. U moet dan plaatsnemen op de onderzoekstafel. Gedurende het onderzoek wordt u aangesloten aan bewakingsapparatuur. De radioloog en de laborant voeren het onderzoek uit.

Het contrastmiddel wordt in de meeste gevallen via een slagader in de lies ingespoten. Voor deze prik wordt de huid ontsmet en plaatselijk verdoofd. De prik voor de verdoving kan even pijnlijk zijn. Om infecties te voorkomen komt u onder steriele doeken te liggen. De radioloog en de laborant dragen ook steriele kleding en handschoenen. Wanneer de liesslagader is aangeprikt wordt een kort ‘ventielslangetje’ ingebracht.Om
de contrastvloeistof te kunnen inspuiten, brengt de radioloog een katheter (dun slangetje) in via het ventielslangetje. U voelt hier niets van. De katheter wordt opgeschoven naar de bloedvaten die onderzocht moeten worden. Door deze katheter wordt contrastvloeistof ingespoten. Dit geeft een warm gevoel, dat snel wegtrekt. Tijdens het maken van de opnamen mag u zich niet bewegen en soms mag u ook niet ademen en/of slikken.

Als de bloedvaten goed zijn afgebeeld, wordt de katheter verwijderd. De lies wordt daarna nog ongeveer 10 minuten dichtgedrukt om een bloeding van de slagader te voorkomen. Dan wordt een drukverband aangebracht. Soms wordt het bloedvat op een andere manier gesloten. U bent dan sneller mobiel en krijgt geen drukverband. Dit kan niet in alle gevallen. Daarna wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

 

Zijn er bijwerkingen of risico’s?

Realiseert u zich dat deze behandeling zeer veilig is, maar dat zich soms complicaties kunnen voordoen. Zo kan er een bloeduitstorting in de lies ontstaan. Zeer zelden ontstaat een nabloeding. Ook zeldzaam is het ontstaan van een stolsel in het behandelde bloedvat. Meestal kan dat tijdens de behandeling worden opgelost, maar een enkele keer is daar een operatie voor nodig.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Op de verpleegafdeling blijft u in bed. De verpleegkundige controleert regelmatig uw lies op een eventuele nabloeding. U mag wel weer eten en drinken, maar niet rechtop zitten. Bent u opgenomen op de afdeling Dagbehandeling, dan komt de radioloog ‘s middags voor controle op de afdeling. Wanneer deze controle goed is kunt u naar huis.

U mag niet alleen naar huis. Spreekt u dus van tevoren af dat iemand u ophaalt.

Wanneer u thuis komt is het belangrijk dat u direct gaat liggen om nabloeden te voorkomen. U houdt bedrust tot de volgende morgen. De eerste 2 dagen na het onderzoek moet u rustig aan doen: u mag geen zware voorwerpen tillen, grote afstanden lopen, enzovoort. 

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 1 uur.

Van wie krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.  

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Bel dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Kunt u niet naar de afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk (minstens 24 uur voor het onderzoek/de behandeling) aan ons door via telefoonnummer (073) 553 26 00. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar de afdeling Radiologie. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer (073) 553 26 00.