Headerafbeelding
Gammacamera algemeen nucleaire geneeskunde
Onderzoek

Renogram (LNG-007)

Een renogram is een onderzoek van de nieren dat wordt uitgevoerd met behulp van een radioactieve stof.

Belangrijk

LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie uiterlijk 3 DAGEN vóór het onderzoek goed door!

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

U moet meenemen naar uw afspraak:

  • uw legitimatiebewijs;
  • uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LNG-007
Laatste revisie: 6 december 2020 - 14:34
Hoe verloopt het onderzoek?

Renogram (LNG-007)

Eten en drinken

Op de dag van het onderzoek mag u gewoon eten en drinken. 

Medicijngebruik

U moet een paar dagen voor het onderzoek stoppen met het innemen van medicijnen die de urineproductie beïnvloeden. Welke medicijnen dat zijn en hoe lang u van tevoren moet stoppen, bepaalt uw specialist. Bij onduidelijkheid hierover neemt u contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Op de dag van het onderzoek mag u geen NSAID’s gebruiken. Hieronder vallen onder andere:

  • diclofenac;
  • ibuprofen;
  • meloxicam;
  • naproxen.

Kinderen tot 6 jaar

Kinderen jonger dan 6 jaar krijgen voor het onderzoek een infuus op de afdeling Kinderdagbehandeling (Gebouw D, verdieping 3, ontvangst 1). Na het onderzoek wordt het infuus verwijderd op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Of geeft u borstvoeding?

Geef dit dan door aan uw arts, deze zal dit met u bespreken. U moet gedurende 4 uur stoppen met de borstvoeding. Heeft u nog vragen, dan kunt u deze ook nog stellen aan de laborant tijdens het onderzoek.

Waar meldt u zich?

Dit onderzoek vindt plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Henri Dunantstraat 1 ’s-Hertogenbosch.

We willen u vragen om 5 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig te zijn in verband met de bruikbaarheid van de radioactieve stof. 

U meldt zich met uw JBZ-patiëntenpas bij de gele aanmeldzuil op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3). Volg de instructies op het scherm en neem daarna plaats in de wachtruimte. 

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

De laborant haalt u op uit de wachtruimte. Eerst gaat u naar het toilet om uit te plassen. Daarna gaat u in de onderzoekkamer op een smal bed liggen. Het bed wordt boven de camera geplaatst. Ook krijgt u een infuus waardoor de radioactieve vloeistof wordt ingespoten.

De radioactieve stof wordt ingespoten. Tegelijk wordt de scan gestart. Deze duurt 35 minuten.

Als het nodig is, krijgt u via het infuus een middel dat de urineproductie stimuleert. Hierna wordt het infuus verwijderd.

Soms is het nodig om 15 tot 30 minuten na het onderzoek nog een extra foto te maken. Dit hoort u van de laborant. Hierbij is het de bedoeling dat u in de tussentijd rondloopt en op het toilet uw blaas leeg plast. Het maken van de extra foto duurt dan nog 5 minuten.

Nadat u naar het toilet bent geweest, kunt u de afdeling verlaten. U mag weer normaal uw medicijnen gebruiken. Er is geen nazorg nodig.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het totale onderzoek duurt ongeveer 1 uur en een kwartier tot 2 uur. Dit is inclusief het water drinken in de wachtruimte en een eventuele extra foto. 

Van wie krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag later via uw behandelend arts (specialist).

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Belt u dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik lees dat ik een infuus krijg, maar ik ben moeilijk te prikken. Wat nu?

Als u uit eerdere ervaringen weet dat u moeilijk te prikken bent, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Geef dit zo snel mogelijk door, maar tenminste 48 uur vóór het onderzoek. Dit kan via telefoonnummer (073) 553 26 90. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.