Headerafbeelding
afdeling radiologie-melden balie
Onderzoek

Punctie van een buikorgaan of long met een CT-scan

Bij een punctie wordt met een naald een stukje weefsel uit het lichaam gehaald, om dit weefsel verder te kunnen onderzoeken in het laboratorium.

LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens EEN DAG vóór het onderzoek goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. Het onderzoek kan anders misschien niet doorgaan. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

De afdeling Radiologie

Op de afdeling Radiologie is de radioloog verantwoordelijk voor de onderzoeken. De radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het uitvoeren en beoordelen van deze onderzoeken. De radiodiagnostisch laborant of physician assistent helpt de radioloog bij de onderzoeken. Ook kunnen zij deze onderzoeken in opdracht van de radioloog zelfstandig uitvoeren.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code RAD-081
Laatste revisie: 2 januari 2024 - 14:10
Hoe verloopt het onderzoek?

Punctie van een buikorgaan of long met een CT-scan

Opname in het ziekenhuis

Voor een punctie van een buikorgaan of long wordt u (als u nog niet al opgenomen bent in het ziekenhuis) enkele uren opgenomen op de afdeling Dagbehandeling.

Wassen

Neem op de ochtend van de dagopname thuis nog een douche of bad. Gebruik daarna geen bodymilk.

Vervoer naar huis

Meestal mag u twee uur na afloop van het onderzoek weer naar huis. Regelt u van tevoren vervoer naar huis, want u mag na het onderzoek beslist niet zelf rijden.

Eten, drinken en roken

U moet voor dit onderzoek nuchter zijn. Daarom mag u de laatste twee uur voor het onderzoek niet meer eten, drinken en roken.

Gebruikt u medicijnen?

Uw medicijnen kunt u gewoon innemen met een klein beetje water.

Heeft u diabetes?

Dan is voor u speciale informatie beschikbaar. Volg de aanwijzingen goed op. Heeft u deze informatie niet ontvangen? Neem dan contact op met de afdeling Radiologie.

Heeft u een jodiumallergie?

Geeft u het aan uw behandelend arts door als u een jodiumallergie heeft.

Ga kort voor het onderzoek nog plassen

Het is verstandig voor het onderzoek goed uit te plassen, omdat u na het onderzoek een paar uur moet blijven liggen.

Bent u zwanger?

Bent u zwanger of zou u zwanger kunnen zijn?  Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Vraag uw arts of het onderzoek kan worden uitgesteld. Meld dit óók altijd aan de laborant, voordat het onderzoek begint.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of heeft u een stoornis van de bloedstolling?

Dan is het belangrijk dat de arts die dit onderzoek/deze behandeling aanvraagt dit weet. Uw behandelend arts zal u vertellen of u moet stoppen met de bloedverdunners of dat u ze mag blijven gebruiken.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de Infobalie van het ziekenhuis. De medewerker van de Infobalie wijst u verder naar de juiste afdeling.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

Op de afdeling Dagbehandeling wordt u voorbereid op het onderzoek. U krijgt een operatiehemd aan. Zo nodig krijgt u van de verpleegkundige een rustgevend tabletje. Ook wordt er alvast een infuusnaald in uw arm geprikt. Hierdoor kunnen we u tijdens de punctie medicijnen geven als dit nodig blijkt te zijn. U wordt door een medewerker van de verpleegafdeling naar de afdeling Radiologie gebracht. Als u aan de beurt bent, komt een CT-laborant u ophalen en wordt u de onderzoekskamer binnengereden.

Met de CT-scan wordt de plaats van de afwijking opgezocht.

Voordat de punctie wordt gedaan, wordt de huid soms verdoofd met een verdovingsprik. De huid wordt dan eerst ontsmet met alcohol of jodium. De verdovingsprik kan een branderig gevoel geven. De radioloog kan ook besluiten om u geen verdoving te geven. Soms is de prik van de verdoving namelijk net zo gevoelig of zelfs gevoeliger dan de prik om weefsel weg te nemen.

Het kan nodig zijn dat een gedeelte van het lichaam wordt afgedekt met steriele lakens. Hierna prikt de radioloog met een speciale naald in het orgaan en haalt hiermee één of meerdere stukjes weefsel, of vocht uit het orgaan. Bij afname van weefsel zijn er meestal drie puncties nodig. Bij afname van vocht is één punctie meestal voldoende.

Het wondje wordt verbonden met een steriel gaasje.

Zijn er bijwerkingen of risico's?

Een punctie is meestal een veilig onderzoek. Soms kunnen er complicaties optreden: 

  • Er kan een bloeding ontstaan op de plaats waar de huid is aangeprikt. Dit uit zich meestal in een blauwe plek.
  • Ook inwendig kan er een bloeding optreden. Dit uit zich meestal in acute hevige pijn, duizeligheid en overmatig transpireren.
  • Als u tijdens het onderzoek met de arm onder het hoofd heeft gelegen kunt u na het onderzoek pijn krijgen in de schouder. Is dit bij u het geval dan mag u een pijnstiller nemen.
  • Het lukt niet altijd om het juiste gedeelte van een orgaan aan te prikken.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de afdeling Dagbehandeling. Hier controleren de verpleegkundigen de eerste twee uren regelmatig uw bloeddruk, hartslag en temperatuur. Soms zijn deze controles wat langer nodig. Ook controleert de verpleegkundige regelmatig de insteekplaats van de naald op nabloedingen.

De eerste twee tot drie uur na het onderzoek moet u plat op bed blijven liggen. Soms krijgt u een zandzakje op de insteekplaats, om het wondje dicht te drukken.

Hierna mag u weer rechtop zitten en uit bed komen. Na het onderzoek mag u in principe weer eten en drinken. Krijgt u in de eerste uren na het onderzoek last van acuut optredende buikpijn, klamheid, zweterigheid, benauwdheid, duizeligheid of overmatig slap voelen, waarschuwt u dan de verpleegkundige.

Bent u voor een dagopname naar het ziekenhuis gekomen, dan mag u meestal twee uur na het onderzoek weer naar huis. Wij raden u aan van tevoren te regelen dat iemand u naar huis brengt.

U mag deze dag verder geen zware arbeid verrichten of sporten.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt int totaal ongeveer 30 tot 45 minuten.

Van wie krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.  

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Bel dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Kunt u niet naar de afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk (minstens 24 uur voor het onderzoek/de behandeling) aan ons door via telefoonnummer (073) 553 26 00. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar de afdeling Radiologie. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer (073) 553 26 00.