Headerafbeelding
kunst expositie boulevard narcissen Linda Nieuwstad (1)
Onderzoek

Punctie van de ruimte tussen twee longvliezen (diagnostische pleurapunctie)

Bij een diagnostische pleurapunctie onderzoeken we hoe het komt dat er vocht tussen de longvliezen zit.

Om de longen heen zitten 2 vliezen waartussen zich vocht kan ophopen. Met een dunne naald haalt de longarts een beetje vocht tussen de longvliezen weg. Het vocht wordt onderzocht in het laboratorium.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LON-005
Laatste revisie: 15 februari 2024 - 13:50
Hoe verloopt het onderzoek?

Punctie van de ruimte tussen twee longvliezen (diagnostische pleurapunctie)

Er is geen speciale voorbereiding nodig voor het onderzoek. Als u bloedverdunners gebruikt, mag u daar gewoon mee doorgaan. U hoeft niet nuchter te zijn. U mag dus gewoon eten en drinken voor het onderzoek.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Resistente bacterie (BRMO)

Draagt u een resistente bacterie (bijvoorbeeld MRSA of ESBL) bij u? Dan kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico geven bij een medische behandeling.

Het is daarom heel belangrijk dat u doorgeeft als u:

 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen of behandeld bent geweest, in een buitenlandse zorginstelling;
 • in de afgelopen 2 maanden opgenomen bent geweest in een Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, waar een resistente bacterie aanwezig was;
 • in de afgelopen 2 maanden in een instelling voor asielzoekers heeft gewoond;
 • door uw beroep in contact komt levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis);
 • woont op een bedrijf met varkens, kalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een resistente bacterie;
 • contact heeft met iemand die een resistente bacterie bij zich draagt.

Zo nodig onderzoeken we dan of u een resistente bacterie bij u draagt of dat u een COVID-19-besmetting heeft. Als dat zo is dan nemen we in het ziekenhuis maatregelen om te voorkomen dat de bacterie of het virus zich verspreidt.

Geldt een van bovenstaande punten voor u, geef dit dan door aan de polikliniek of afdeling die het onderzoek of de behandeling met u heeft afgesproken.

Waar meldt u zich?

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de longbehandelkamer. Gebouw B, verdieping 1, ontvangst 5.

Bent u opgenomen in het ziekenhuis? Dan brengt de verpleegkundige van de verpleegafdeling u naar de longbehandelkamer.

Voor het onderzoek

Op de longbehandelkamer bekijkt de longarts uw borstholte met een echoapparaat. Op deze manier kan de longarts zien waar het vocht zit. Door de hoeveelheid van het vocht dat er zit, kan de longarts besluiten of de punctie veilig kan worden uitgevoerd.

Tijdens het onderzoek

 • De verpleegkundige vraagt u op de rand van het bed of de onderzoekstafel te gaan zitten en uw bovenlichaam te ontbloten. Uw andere kleding kunt u aanhouden.
 • De longarts zoekt met echografie de plaats op waar het meeste vocht zit en zet een tekentje op uw huid op deze plaats.
 • De longarts desinfecteert de huid en doet daarna de punctie.
 • De prik van de punctie voelt aan als een gewone prik, dit kan een beetje pijnlijk zijn. Via deze punctie wordt er een beetje vocht verwijderd voor onderzoek.
 • Na de prik krijgt u een pleister op het wondje.

De pleurapunctie duurt ongeveer 15 minuten.

Na de punctie gaat u terug naar de afdeling of mag u weer naar huis.

Belangrijk

Voelt u zich na de punctie erg benauwd? Waarschuwt u dan direct de verpleegkundig of uw huisarts.

Wat zijn de risico’s?

De pleurapunctie is meestal een veilige ingreep, complicaties komen bijna nooit voor. Het kan zijn dat na de punctie het wondje blijven nabloeden. Dit wordt dan met een drukverband verbonden en stopt in loop van de dag.

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts, na ongeveer 5 werkdagen. Als u direct naar huis mag krijgt u hiervoor een afspraak mee.

Als u nog vragen heeft dan kunt u bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer (073) 553 24 63.