Headerafbeelding
Fijn een dagje buiten, Harrie Gerritz
Onderzoek

Preventief medisch onderzoek basispakket

Een preventief medisch onderzoek (PMO) is een geneeskundig onderzoek zonder dat u gezondheidsklachten heeft. In een PMO onderzoeken we mogelijke gezondheidsrisico’s of gezondheidsproblemen.

Binnenkort ondergaat u een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Omdat de onderzoeken in het Jeroen Bosch Ziekenhuis plaatsvinden garanderen we goede kwaliteit en snelle service.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van een preventiearts. De onderzoeken worden op dezelfde dag achter elkaar uitgevoerd, u hoeft slechts een keer naar het ziekenhuis te komen. In totaal duurt het PMO 1 uur.

U krijgt de volgende onderzoeken:

  • Bloed- en urineonderzoek
  • Onderzoek en gesprek met de arts
  • Gehoor- en oogtest (alleen op indicatie)

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Betrokken afdelingen

Code JBB-007
Laatste revisie: 24 mei 2023 - 09:31
Hoe verloopt het onderzoek?

Preventief medisch onderzoek basispakket

Nuchter zijn

U moet nuchter zijn voor het bloedprikken.

Vindt het onderzoek vóór 12.00 uur plaats

Dan mag u vanaf 0.00 uur niet meer eten, drinken en roken. Wel mag u ‘s morgens water en/of thee drinken zonder toevoegingen, géén koffie.

Vindt het onderzoek ná 12.00 plaats

Dan mag u vanaf 0.00 uur niet meer roken. U mag dan ‘s morgens een licht ontbijt nemen (beschuit/cracker/thee). De laatste vier uur voor het onderzoek moet u nuchter blijven.

Gebruikt u medicijnen?

Uw medicijnen kunt u zoals gewoonlijk innemen met een klein beetje water.

Hoe verloopt het bloedprikken?

De medewerker neemt enkele buisjes bloed af. Dit gebeurt via een naaldprik aan de binnenkant (plooi) van de elleboog. De naald is steriel en wordt slechts voor één persoon gebruikt. Na de prik dekt de medewerker het wondje af met een watje. Voordat u de prikruimte verlaat, controleert de medewerker of het bloeden gestopt is.

Hoe verloopt het urineonderzoek?

Bij de balie van de Bloedafname ontvangt u een potje voor een urineonderzoek. Dit potje kunt u op een van de toiletten bij de polikliniek Bloedafname vol plassen. Het potje levert u in bij de balie van de Bloedafname.

Hoe bereidt u zich voor?

Voordat u naar het ziekenhuis komt vult u een digitale vragenlijst in. In deze vragenlijst vragen we u naar uw gezondheid.

Hoe verloopt het onderzoek?

De arts neemt de vragenlijst met u door. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek.

De functieassistent neemt (alleen op indicatie) een gehoor- en oogtest af.

Hoe verloopt de gehoortest?

Aan de hand van een piepjestest krijgt u een gehoortest. De functieassistent legt uit wat u moet doen. De uitslag van de piepjestest komt in een grafiek (audiogram). Na de test neemt de arts het audiogram met u door en bepaalt of er verder onderzoek nodig is.

Hoe verloopt de oogtest?

Bij een oogtest bekijkt de functieassistent naar de gezichtsscherpte van het oog. De functieassistent bekijkt elk oog apart.

Geheimhouding

De uitslagen van de onderzoeken zullen te allen tijde alleen aan u worden gerapporteerd. Komen er uit het PMO afwijkingen naar voren? Dan vraagt de arts u om toestemming om contact op te mogen nemen met een andere arts of zorgverlener.

Wanneer krijgt u de uitslagen?

Uiterlijk tien werkdagen na afloop van het onderzoek krijgt u de uitslagen. Het verslag wordt naar het door u opgegeven thuisadres gestuurd.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Of kunt u niet naar uw afspraak komen? Dan kunt u contact opnemen via op telefoonnummer (073) 553 38 99 of bedrijven@jbz.nl.