Headerafbeelding
Patiënt krijgt een PET-CT scan
Onderzoek

PET-CT met behulp van Gallium-68-Dotatoc (LNG-091)

Met dit onderzoek kunnen we tumoren en eventuele uitzaaiingen in het lichaam opsporen van somatostatine-receptor bevattende tumoren (neuro-endocriene tumoren).

Belangrijk

LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens 1 DAG vóór het onderzoek goed door!

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

U moet meenemen naar uw afspraak:

  • uw legitimatiebewijs;
  • uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LNG-091
Laatste revisie: 15 december 2020 - 15:02
Hoe verloopt het onderzoek?

PET-CT met behulp van Gallium-68-Dotatoc (LNG-091)

Eten en drinken

  • U mag normaal eten en drinken.
  • U moet in de 2 uur vóór het onderzoek minimaal 1 liter water drinken.

Geen metaal

De scans kunnen worden beïnvloed door metaal. Trekt u de dag van het onderzoek comfortabele kleding aan. Zorg dat  in deze kleding geen metaal is verwerkt. Laat ook sieraden thuis. Metalen in het lichaam (pacemakers, gewrichtsprothesen, enzovoort) zijn geen probleem bij dit onderzoek.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Of geeft u borstvoeding?

Geef dit dan door aan uw specialist. Als u zwanger bent is het beter deze behandeling niet te ondergaan. U kunt borstvoeding niet hervatten na dit onderzoek. Uw specialist zal dit met u bespreken.

Waar meldt u zich?

Dit onderzoek vindt plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Henri Dunantstraat 1 ’s-Hertogenbosch.

We willen u vragen om 5 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig te zijn in verband met de bruikbaarheid van de radioactieve stof. 

U meldt zich met uw JBZ-patiëntenpas bij de gele aanmeldzuil op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3). Volg de instructies op het scherm en neem daarna plaats in de wachtruimte. 

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

De laborant brengt u naar de voorbereidingskamer. Hier krijgt u uitleg over het onderzoek en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. Daarna krijgt u een infuus waardoor de radioactieve stof wordt toegediend. Deze vloeistof moet 60 minuten inwerken. Tijdens het inwerken van de vloeistof mag u iets lezen. Hiervoor moet u zelf een (e-)book, krant of iets dergelijks meenemen. Het is niet mogelijk om een familielid of begeleider mee te nemen tijdens de voorbereiding en/of het onderzoek.

Vlak voor de scan wordt u gevraagd goed uit te plassen. Alle kleding zonder metalen onderdelen kunt u aanhouden.

Tijdens het maken van de scan ligt u op een vrij smal bed. U ligt op de rug met de armen boven het hoofd. Er wordt eerst een CT-scan van enkele minuten gemaakt. Daarna wordt in dezelfde houding een PET-scan gemaakt die ongeveer 30 minuten duurt. Tijdens beide scans schuift u enkele keren door het apparaat heen en weer. Het is belangrijk dat u gedurende het hele onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.

Patiënt krijgt een PET-CT scan

Tijdens het onderzoek houden de medewerkers u in de gaten vanuit de bedieningsruimte. U kunt altijd met de medewerkers praten via de intercom. De medewerkers zijn vanwege de radioactieve stof niet bij u in dezelfde ruimte, maar zij zien en horen u dus wel.

Als u wilt kunt u muziek luisteren tijdens het maken van de scan. Neem hiervoor dan eigen muziek mee. Het apparaat maakt tijdens het scannen weinig geluid. 

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na de scan bent u klaar. De laborant verwijdert het infuus en u mag zich weer helemaal aankleden. U mag weer normaal drinken. Als u de rest van de dag extra drinkt, bent u de radioactieve stof sneller kwijt.

Wat is een PET-CT?

Met PET (Positron Emissie Tomografie) is het mogelijk om beelden te maken van de plaatsen waar de radioactieve stof in het lichaam wordt opgenomen. Tumorcellen nemen de radioactieve stof veel meer op dan het normale weefsel. 

CT gebruiken we om de structuren van het lichaam in beeld te brengen. De beelden van beide scans worden gecombineerd.

De radioactieve stof heeft geen bijwerkingen en is niet nadelig voor u of uw omgeving.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het totale onderzoek duurt een kleine 2 uur. Hiervan bent u ongeveer 60 minuten in de voorbereidingskamer en 45 minuten in de scanruimte. Dit is inclusief het instellen van de apparatuur en het omkleden.

Van wie krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.  

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Belt u dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik lees dat ik een infuus of injectie krijg, maar ik ben moeilijk te prikken. Wat nu?

Als u uit eerdere ervaringen weet dat u moeilijk te prikken bent, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Geef dit zo snel mogelijk door, maar tenminste 48 uur vóór het onderzoek. Dit kan via telefoonnummer (073) 553 26 90. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.