Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Onderzoek

PET-CT met behulp van F-18 FDG zonder contrastmiddel (LNG-054)

Een PET-CT brengt afwijkingen in de celstofwisseling in beeld en combineert dit met een nauwkeurige plaatsbepaling.

Belangrijk

LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens 2 DAGEN vóór het onderzoek goed door!

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LNG-054
Laatste revisie: 18 augustus 2020 - 15:47
Hoe verloopt het onderzoek?

PET-CT met behulp van F-18 FDG zonder contrastmiddel (LNG-054)

Eten en drinken

Vanaf 6 uur vóór aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde mag u: 

  • niets meer eten;
  • geen infuus met suiker hebben, of voeding via een sonde, buis of naald binnen krijgen. Dit geldt als u bent opgenomen in het ziekenhuis. Bij twijfel hierover kunt u contact (laten) opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde;
  • alléén water drinken.

In de laatste 2 uur vóór het onderzoek moet u: 

  • minstens 1 liter water drinken.

Lichamelijke inspanning

In de 24 uur voorafgaand aan het onderzoek mag u géén zware lichamelijke inspanning leveren.

Geen metaal

De scans worden beïnvloed door metaal. Trekt u de dag van het onderzoek comfortabele, warme kleding aan. Zorg dat  in deze kleding geen metaal is verwerkt. Laat ook sieraden thuis. Metalen in het lichaam (pacemakers, gewrichtsprothesen, enzovoort) zijn geen probleem bij dit onderzoek.

Verschoning bij incontinentie of stoma

Bent u incontinent of heeft u een stoma? Neem dan voldoende verschoningen mee. 

Heeft u diabetes?

Heeft u diabetes mellitus (suikerziekte) en heeft u dit niet aangegeven bij het plannen van de afspraak? Dan moet u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U moet dan een speciale voorbereiding volgen. 

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Of geeft u borstvoeding?

Bent u zwanger, of geeft u borstvoeding? Geef dit dan door aan uw arts. Borstvoeding kan gewoon doorgegeven worden. Maar u mag uw kind de eerste 12 uur na de toediening van de radioactieve stof niet aanleggen. Melk die u heeft gekolfd in deze periode kan wel bewaard worden, maar mag u pas na deze 12 uur geven aan het kind. Laat verder iemand anders in deze periode de voeding geven via een flesje. Uw arts zal dit met u bespreken.

Waar meldt u zich?

Dit onderzoek vindt plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Henri Dunantstraat 1 ’s-Hertogenbosch.

We willen u vragen om 5 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig te zijn in verband met de bruikbaarheid van de radioactieve stof. 

U meldt zich met uw JBZ-patiëntenpas bij de gele aanmeldzuil op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3). Volg de instructies op het scherm en neem daarna plaats in de wachtruimte. 

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

De laborant haalt u op uit de wachtruimte. De laborant brengt u naar de voorbereidingskamer waar u in een comfortabele stoel komt te zitten. Ook krijgt u een infuus waardoor de radioactieve vloeistof wordt ingespoten.

Deze vloeistof moet 1 uur inwerken. U moet dit uur zo ontspannen mogelijk blijven liggen. Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld te lezen of te puzzelen. Het is ook niet mogelijk om een familielid of begeleider mee te nemen tijdens het onderzoek. U krijgt nog wat extra water te drinken. Tijdens het inwerken van de radioactieve vloeistof kunnen wij u geen muziek aanbieden. U mag wel zelf muziek meebrengen.

Vlak voor de scan wordt u gevraagd goed uit te plassen. Alle kleding zonder metalen onderdelen kunt u aanhouden.

Tijdens het maken van de scan ligt u op een vrij smal bed. U ligt op de rug met de armen boven het hoofd. Er wordt eerst een CT-scan van enkele minuten gemaakt. Vervolgens wordt in dezelfde houding een PET-scan gemaakt die ongeveer 30 minuten duurt. Tijdens beide scans schuift u enkele keren door het apparaat heen en weer. Het is belangrijk dat u gedurende het hele onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.

Patiënt krijgt een PET-CT scan

De laborant houdt u tijdens het onderzoek via camera’s in het oog en hoort ook wat u zegt. U kunt dus altijd melden hoe u zich voelt. Als u wilt kunt u muziek luisteren tijdens het maken van de scan. Het apparaat maakt tijdens het scannen weinig geluid.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na de scan bent u klaar. U kunt direct weer wat eten en drinken. De radioactieve vloeistof raakt u vanzelf weer kwijt. U merkt daar niets van.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het totale onderzoek duurt ongeveer 2 uur. Hiervan bent u ongeveer 1,5 uur in de voorbereidingskamer en 30 minuten in de scanruimte. 

Als u van ver moet komen kan het wenselijk zijn om iets te eten mee te nemen (voor ná de scan).

Van wie krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag later via uw behandelend arts (specialist). 

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Belt u dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik lees dat ik een infuus krijg, maar ik ben moeilijk te prikken. Wat nu?

Als u uit eerdere ervaringen weet dat u moeilijk te prikken bent, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Geef dit zo snel mogelijk door, maar tenminste 48 uur vóór het onderzoek. Dit kan via telefoonnummer (073) 553 26 90. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.