Headerafbeelding
Patiënt en verpleegkundige lopen over de Boulevard
Onderzoek

Onderzoekstraject vallen

Op de polikliniek Geriatrie onderzoeken we hoe het komt dat u valt. Hierbij werken een arts-assistent (basisarts vaak in opleiding tot geriater), geriater, een verpleegkundige en een fysiotherapeut samen. Zij onderzoeken u om de beurt.

Zoals u misschien gemerkt heeft, komt een val vaak plotseling. De gevolgen kunnen ernstig zijn, variërend van een bloeduitstorting tot een botbreuk. Als u op oudere leeftijd een keer bent gevallen, is de kans op herhaling groot als er niets aan de oorzaak wordt gedaan.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code GER-042
Laatste revisie: 16 oktober 2023 - 13:49
Hoe verloopt het onderzoek?

Onderzoekstraject vallen

Bloedonderzoek

U krijgt een aanvraagformulier voor bloedonderzoek thuisgestuurd. U moet dit bloedonderzoek uiterlijk 3 dagen vóór uw bezoek aan het onderzoek laten doen. U kunt bloed laten prikken in 1 van de locaties van het Jeroen Bosch Ziekenhuis of bij een van de andere prikposten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Neem een naaste mee naar uw afspraak

Het is belangrijk dat u een naaste meeneemt naar uw afspraak. Dat kan uw partner zijn, een zoon of dochter, een vertrouwenspersoon, of iemand die u goed kent. Deze persoon betrekken we ook bij het onderzoek.

Vragenlijst

U krijgt ook een vragenlijst over uw thuissituatie. Wilt u deze vragenlijst invullen, eventueel met uw naaste.

Wat neemt u mee naar het onderzoek?

  • Leesbril, als u die heeft.
  • Gehoorapparaat, als u dat heeft.
  • De ingevulde vragenlijst over uw thuissituatie.
  • Bent u onder behandeling bij een fysiotherapeut? Graag dan de overdracht mee brengen.

Waar meldt u zich?

U krijgt uw afspraak schriftelijk thuisgestuurd. Op de afgesproken datum komt u naar de polikliniek Geriatrie, gebouw B, verdieping 1, ontvangst 1.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen. U wordt onderzocht door een arts, een fysiotherapeut en een verpleegkundige. Zij besteden aandacht aan uw hart en longen, uw ogen, uw evenwichtsorgaan, uw skelet en gewrichten, uw zenuwstelsel (inclusief uw geheugen) en uw spierkracht.

Het totale onderzoek duurt ongeveer 3.5 tot 4 uur.

Na het onderzoek bespreekt het team met u en uw naaste wat de mogelijke oorzaak is (of mogelijke oorzaken zijn) voor het vallen. Als het nodig is, verwijzen we u door naar andere specialisten voor verdere behandeling of spreken we aanvullend radiologisch onderzoek af. Als er geen behandelingsmogelijkheden zijn, verwijzen we u terug naar uw huisarts. Uw huisarts ontvangt altijd een brief over de onderzoeken en de bevindingen.

Als u nog vragen heeft kunt u bellen naar de polikliniek Geriatrie, telefoonnummer (073) 553 86 29.