Headerafbeelding
tolbrug-gebouw-buiten
Onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Dit onderzoek richt zich op 2 belangrijke gebieden: de denkfuncties (cognitief functioneren) en het gedrag of emotie.

Deze stoornissen kunnen gevolgen hebben voor uw dagelijks leven. Dit kan invloed hebben op uw werkprestaties, het uitvoeren van hobby’s, maar ook op sociale relaties bijvoorbeeld binnen uw gezin en met collega’s. Bij het onderzoek kijken we niet alleen naar uw beperkingen, maar ook naar uw mogelijkheden.

Tijdens een revalidatiebehandeling is het ook een aanvulling voor de andere behandelaren. Dit geeft hen inzicht in de problemen en mogelijkheden tot verandering en/of verbetering.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code REV-140
Laatste revisie: 13 mei 2024 - 14:15
Hoe verloopt het onderzoek?

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Het onderzoek richt zich op 2 belangrijke gebieden, namelijk de denkfuncties (cognitief functioneren) en het gedrag of emotie. Enkele voorbeelden:

  • Cognitief functioneren: stoornissen in aandacht, geheugen, zien, taal, denken, tempo en uitvoeren van handelingen.
  • Gedrag/ emoties: stoornissen zoals verlies van initiatief, meer moeite hebben in de omgang met andere mensen, agressiviteit, angst, depressiviteit, prikkelbaarheid, persoonlijkheidsveranderingen en het vermogen om met problemen om te gaan.

Een NPO kan antwoord geven op vragen als:

  • Wat zijn de problemen of klachten, wat lukt en wat gaat er mis?
  • Waarom zijn er bepaalde problemen of klachten en waarom blijven ze aanwezig?
  • Op welke manieren kan er met de problemen en klachten worden omgegaan?

Voorbeelden uit de praktijk:

  • Iemand heeft een herseninfarct gehad en kan daardoor niet goed meer afspraken onthouden en gesprekken volgen. Met het NPO kunnen we er achter komen wat de oorzaak van het probleem is. Ook kunnen we zien of de patiënt naast geheugenproblemen ook andere problemen heeft zoals concentratiestoornissen. We onderzoeken of er therapeutische mogelijkheden zijn (bijvoorbeeld ergotherapie, strategietraining), welke adviezen gegeven kunnen worden, zowel aan de patiënt zelf als aan de omgeving en hoe om te gaan met de beperkingen van de patiënt.
  • Iemand heeft een auto-ongeluk gehad met als gevolg een zware hersenschudding. Een hele tijd later kan deze persoon het werk niet meer aan. Vraag: is dit een gevolg van het ongeluk of spelen andere factoren (ook) een rol? Welk adviezen kunnen gegeven worden voor werkaanpassing of het weer starten met werken?

Het Neuropsychologisch onderzoek bestaat uit 3 fases: de intake, het onderzoek en de nabespreking.

Intake

Het 1e gesprek met de neuropsycholoog is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Door dit gesprek krijgt de psycholoog een goed beeld van de klachten u heeft. Maar ook wat voor u de gevolgen zijn in het dagelijks leven. We raden aan om iemand uit uw naaste omgeving mee te nemen naar dit gesprek. Na de intake bespreekt de psycholoog met u hoeveel tijd er nodig is voor het testonderzoek.

Testonderzoek

Het testonderzoek duurt 1 tot 6 uur. Dit hangt af van de samenstelling van de verschillende testen. De psychologisch medewerker neemt de testen af. Deze bestaan bijvoorbeeld uit taken met potlood en papier (tekenen), informatie onthouden, concentratietaken of vragenlijsten.

Afhankelijk van wat u aan kunt duurt een testonderzoek nooit langer dan 2 uur achter elkaar. Bij het testonderzoek is het de bedoeling dat u alleen komt. Na het testonderzoek bespreekt de psychologisch medewerker het testonderzoek met de psycholoog.

Heeft u een (lees)bril of gehoorapparaat? Neem deze dan mee naar het onderzoek.

Ongeveer 2 tot 3 weken na het afronden van het testonderzoek heeft u een afspraak met de psycholoog. Wij adviseren om ook naar dit gesprek iemand mee te nemen uit uw naaste omgeving. De resultaten worden samengevat in een verslag, dat u van de psycholoog meekrijgt.

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u bellen naar Tolbrug specialistische revalidatie, telefoonnummer (073) 553 56 00. Wij zijn te bereiken op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.