Headerafbeelding
Patiënt krijgt een longfunctieonderzoek
Onderzoek

Meting gevoeligheid van de luchtwegen (histaminedrempelbepaling)

Een histaminedrempelbepaling is een onderzoek om de gevoeligheid van de longen te meten.

U inhaleert histamine om uw longen te prikkelen. Als uw longen overgevoelig zijn, dan kan dit de luchtwegen nauwer maken.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LON-017
Laatste revisie: 28 november 2023 - 14:20
Hoe verloopt het onderzoek?

Meting gevoeligheid van de luchtwegen (histaminedrempelbepaling)

 • Bent u zwanger? Dan kan dit onderzoek niet doorgaan.
 • Heeft u in de 6 weken voor het onderzoek een medische ingreep gehad? Bel dan voordat u het onderzoek krijgt de secretaresse van de polikliniek Longgeneeskunde.

Mag u voor het onderzoek uw medicijnen innemen?

Het gebruik van sommige medicijnen kan de uitslag van het onderzoek beïnvloeden. Daarom is het erg belangrijk dat u weet welke medicijnen u vanaf een bepaalde tijd niet meer mag gebruiken tot aan het onderzoek. 

Als u die toch gebruikt kan het onderzoek niet doorgaan!

Kunt u uw medicijnen niet stoppen omdat u te kortademig bent? Of bent u vergeten om met uw medicijnen te stoppen? Bel dan voor overleg naar de polikliniek Longgeneeskunde.

Medicijnen die u niet mag gebruiken voor het onderzoek:

1 week voor het onderzoek

 • Anoro®
 • Bevespi Aerosphere
 • Enerzair®
 • glycopyrronium
 • Incruse®
 • indacaterol/ glycopyrronium
 • Seebri®, Spiriva®, Spiolto®
 • Tavulus®, Trelegy®, tiotropiumbromide, tiotropium/olodaterol, Tiotrus®, Trimbow®, Trixeo Aerosphere
 • umecledinium, Ultibro®, umeclidinium/vilanterol
 • Xoterna®
 • Zimbus®

3 dagen voor het onderzoek

 • Aerius®, alimemazine, Allerfre®, acrivastine, Atarax®, Atarax®
 • cetirizine, chloorcyclizine/cinnarizine, Cinnarizine®, Claritine®, clemastine, Cyclizine®, cyproheptadine
 • desloratadine , dexchloorfeniramine, dimetindeen
 • ebastine, Emesafene®
 • Fenistil®, fexofenadine
 • hydroxyzine
 • Kestine®, ketotifen
 • Levocetirizine, loratadine
 • Meclozine, meclozine/pyridoxine, Mistalin®, mizolastine, Mizollen®
 • Nedeltran®
 • Oxomemazine, oxatomide
 • Periactin®, Phenergan®, Polaramine®, Prevalin®, Primatour®, promethazine
 • Reactine®, Rupafin®, Rupatadine
 • Semprex®, Suprimal®
 • Tavegyl®, Telfast®, Tinset®, Toplexil®
 • Xyzal®
 • Zaditen®, Zyrtec®

De laatste 48 uur voor het onderzoek

 • Atectura®
 • Breo Ellipta®
 • Daxas®
 • fluticasonfuroaat/vilanterol
 • Hirobriz®
 • indicaterol
 • Lomudal®
 • Onbrez®, olodaterol
 • Relvar®, roflumilast
 • Striverdi®
 • Theolair Retard®, theofylline
 • Unilair®

De laatste 36 uur voor het onderzoek

 • Aclidinium, aclidinium/formoterol, Aerivo®, Airflusal Forspiro®, Atimos®
 • beclometason/formoterol, budesonide/formoterol, Bretaris®, Bufoler®, Busalair®
 • Duaklir®, Duoresp®
 • Eklira®, elpen
 • Flutiform®, Foradil®, formoterol, Foster®
 • montelukast
 • Oxis®
 • Salflutin®, Salfuler®, salmeterol, salmeterol/fluticason, Seretide®, Serevent®, Singulair®, Symbicort®

De laatste 12 uur voor het onderzoek

 • Atrovent®
 • Berodual®
 • Combivent®
 • Ipramol®, ipratropiumbromide, ipratropium/salbutamol, Ipraxa®

De laatste 6 uur voor het onderzoek

 • aerolin, Airomir® 
 • Bricanyl®
 • salbutamol
 • terbutaline
 • Ventolin®

De volgende medicijnen moet u wel blijven gebruiken

 • aerobec, Alvesco®  
 • beclometason, budesonide
 • ciclesonide
 • Flixotide®, fluticasone
 • larbex steri-neb
 • prednisolon, Pulmicort®
 • Q-var®

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afgesproken tijd bij Longgeneeskunde functieonderzoeken, gebouw C, verdieping 1, ontvangst 4.

Tijdens het onderzoek

De longfunctieanalist die het onderzoek bij u uitvoert, legt uit wat er gaat gebeuren en wat er van u verwacht wordt.

 • Bij de start van het onderzoek doet de longfunctieanalist eerst een longfunctietest bij u. Hierbij krijgt u een mondstuk in uw mond en een klemmetje op uw neus.
 • Daarna moet u meerdere keren histamine inademen, in een steeds sterker wordende dosis. Histamine is een stof die bij overgevoeligheid een vernauwing van de luchtwegen veroorzaakt. Hierdoor kunt u een benauwd gevoel krijgen.
 • Na iedere inhalatie krijgt u een longfunctietest om uw longfunctie te meten.
 • Aan het einde van de test inhaleert u een medicijn om een eventuele vernauwing van de luchtwegen te stoppen. We meten ook de reactie van uw luchtwegen op dit medicijn met een longfunctietest.

Het onderzoek duurt ongeveer 60 tot 75 minuten.

Na het onderzoek mag u meteen naar huis. Het is mogelijk dat u nog een aantal uren last heeft van heesheid, vermoeidheid en/of hoesten. Deze klachten gaan vanzelf weer over.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw longarts te horen, bij uw volgende afspraak. Dit kan een telefonische afspraak zijn of op de polikliniek. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stelt u deze dan gerust. Voor en tijdens het onderzoek is er gelegenheid genoeg om uw vragen te beantwoorden.