Headerafbeelding
Patiënt krijgt een longfunctieonderzoek
Onderzoek

Meting gevoeligheid van de luchtwegen (histaminedrempelbepaling)

Een histaminedrempelbepaling is een onderzoek om de gevoeligheid van de longen te meten.

U inhaleert histamine om uw longen te prikkelen. Als uw longen overgevoelig zijn, dan kan dit de luchtwegen nauwer maken.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LON-017
Laatste revisie: 8 juli 2022 - 12:06
Hoe verloopt het onderzoek?

Meting gevoeligheid van de luchtwegen (histaminedrempelbepaling)

 • Bent u zwanger? Dan kan dit onderzoek niet doorgaan.
 • Heeft u in de zes weken voor het onderzoek een medische ingreep gehad? Bel dan voordat u het onderzoek krijgt de secretaresse van de polikliniek Longgeneeskunde.

Mag u voor het onderzoek uw medicijnen innemen?

Het gebruik van sommige medicijnen kan de uitslag van het onderzoek beïnvloeden. Daarom is het erg belangrijk dat u weet welke medicijnen u vanaf een bepaalde tijd niet meer mag gebruiken tot aan het onderzoek. 

Als u die toch gebruikt kan het onderzoek niet doorgaan!

Kunt u uw medicijnen niet stoppen omdat u te kortademig bent? Of bent u vergeten om met uw medicijnen te stoppen? Bel dan voor overleg naar de polikliniek Longgeneeskunde.

Medicijnen die u niet mag gebruiken voor het onderzoek:

1 week voor het onderzoek

1 week voor het onderzoek 

 • Anoro®
 • Bevespi Aerosphere
 • Enerzair®
 • glycopyrronium
 • Incruse®
 • indacaterol/ glycopyrronium
 • Seebri®, Spiriva®, Spiolto®
 • Tavulus®, Trelegy®, tiotropiumbromide, tiotropium/olodaterol, Tiotrus®, Trimbow®, Trixeo Aerosphere
 • umecledinium, Ultibro®, umeclidinium/vilanterol
 • Xoterna®
 • Zimbus®

3 dagen voor het onderzoek

3 dagen voor het onderzoek

 • Aerius®, alimemazine, Allerfre®, acrivastine, Atarax®, Atarax®
 • cetirizine, chloorcyclizine/cinnarizine, Cinnarizine®, Claritine®, clemastine, Cyclizine®, cyproheptadine
 • desloratadine , dexchloorfeniramine, dimetindeen
 • ebastine, Emesafene®
 • Fenistil®, fexofenadine
 • hydroxyzine
 • Kestine®, ketotifen
 • Levocetirizine, loratadine
 • Meclozine, meclozine/pyridoxine, Mistalin®, mizolastine, Mizollen®
 • Nedeltran®
 • Oxomemazine, oxatomide
 • Periactin®, Phenergan®, Polaramine®, Prevalin®, Primatour®, promethazine
 • Reactine®, Rupafin®, Rupatadine
 • Semprex®, Suprimal®
 • Tavegyl®, Telfast®, Tinset®, Toplexil®
 • Xyzal®
 • Zaditen®, Zyrtec®

De laatste 48 uur voor het onderzoek

De laatste 48 uur voor het onderzoek

 • Atectura®
 • Breo Ellipta®
 • Daxas®
 • fluticasonfuroaat/vilanterol
 • Hirobriz®
 • indicaterol
 • Lomudal®
 • Onbrez®, olodaterol
 • Relvar®, roflumilast
 • Striverdi®
 • Theolair Retard®, theofylline
 • Unilair®

De laatste 36 uur voor het onderzoek

De laatste 36 uur voor het onderzoek

 • Aclidinium, aclidinium/formoterol, Aerivo®, Airflusal Forspiro®, Atimos®
 • budesonide/formoterol, Bufoler®, Busalair®
 • Duaklir®, Duoresp®
 • Eklira®, elpen
 • Flutiform®, Foradil®, formoterol, Foster®  
 • montelukast
 • Oxis®
 • Salmeterol, Seretide®, Serevent®, Singulair®, Symbicort®

De laatste 12 uur voor het onderzoek

De laatste 12 uur voor het onderzoek

 • Atrovent®
 • Berodual®
 • Combivent®
 • Ipramol®, ipratropiumbromide, ipratropium/salbutamol, Ipraxa®

De laatste 6 uur voor het onderzoek

De laatste 6 uur voor het onderzoek

 • aerolin, Airomir® 
 • Bricanyl®
 • salbutamol
 • terbutaline
 • Ventolin®

De volgende medicijnen moet u wel blijven gebruiken

De volgende medicijnen moet u wel blijven gebruiken

 • aerobec, Alvesco®  
 • beclometason, budesonide
 • ciclesonide
 • Flixotide®, fluticasone
 • larbex steri-neb
 • prednisolon, Pulmicort®
 • Q-var®

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afgesproken tijd bij Longgeneeskunde functieonderzoeken, gebouw C, verdieping 1, ontvangst 4.

Tijdens het onderzoek

De longfunctieanalist die het onderzoek bij u uitvoert, legt uit wat er gaat gebeuren en wat er van u verwacht wordt.

 • Bij de start van het onderzoek doet de longfunctieanalist eerst een longfunctietest bij u. Hierbij krijgt u een mondstuk in uw mond en een klemmetje op uw neus.
 • Daarna moet u meerdere keren histamine inademen, in een steeds sterker wordende dosis. Histamine is een stof die bij overgevoeligheid een vernauwing van de luchtwegen veroorzaakt. Hierdoor kunt u een benauwd gevoel krijgen.
 • Na iedere inhalatie krijgt u een longfunctietest om uw longfunctie te meten.
 • Aan het einde van de test inhaleert u een medicijn om een eventuele vernauwing van de luchtwegen te stoppen. We meten ook de reactie van uw luchtwegen op dit medicijn met een longfunctietest.

Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur tot 5 kwartier.

Na het onderzoek mag u meteen naar huis. Het is mogelijk dat u nog een aantal uren last heeft van heesheid, vermoeidheid en/of hoesten. Deze klachten gaan vanzelf weer over.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw longarts te horen, bij uw volgende afspraak. Dit kan een telefonische afspraak zijn of op de polikliniek. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stelt u deze dan gerust. Voor en tijdens het onderzoek is er gelegenheid genoeg om uw vragen te beantwoorden.