Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Onderzoek

Meten van stikstofmonoxide in de uitgeademde lucht (NO-meting)

Bij een NO-meting meten we de hoeveelheid stikstofmonoxide in uw uitgeademde lucht.

NO staat voor stikstofmonoxide. Dit is een stof die in uitgeademde lucht zit. De hoeveelheid NO is groter als er een ontsteking in de luchtwegen zit, zoals bij astma. De NO-test meet de grootte van de ontsteking. Zo zegt het iets over het al dan niet bestaan van astma en de ernst ervan. Deze test kan ook gebruikt worden om de grootte van de ontsteking te volgen tijdens het gebruik van inhalatiemedicijnen met corticosteroïden. Zo kan de arts zien of de gebruikte dosis van het medicijn genoeg is of niet.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LON-318
Laatste revisie: 1 mei 2024 - 16:24
Hoe verloopt het onderzoek?

Meten van stikstofmonoxide in de uitgeademde lucht (NO-meting)

De hoeveelheid NO kan door meerdere zaken beïnvloed worden. Daarom mag u vanaf 1 uur voor de test:

 • geen zware inspanningen doen;
 • niet roken;
 • niet eten en drinken.
 • uw medicijnen mag u wel gewoon innemen.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Longgeneeskunde, functieonderzoeken. Gebouw C, verdieping 1, ontvangst 4.

Voor het onderzoek

 • U vult eerst een vragenlijst in. In deze vragenlijst vragen we bijvoorbeeld of u medicijnen gebruikt voor uw luchtwegen. Dit kan namelijk invloed hebben op de uitkomst van de test.
 • De longfunctieanalist legt u daarna uit wat er gaat gebeuren en wat er van u verwacht wordt.

Tijdens het onderzoek

 • U neemt het NO-apparaat in uw handen.
 • U blaast uw longen helemaal leeg.
 • Daarna neemt u het mondstukje in uw mond. Dit mondstukje zit op het apparaat. U ademt dan helemaal in.
 • U blaast nu gelijkmatig uit door het apparaat. Dit duurt ongeveer 10 seconden.
 • Daarna bepaalt het apparaat wat het stikstofgehalte is in uw luchtwegen. Dit duurt een paar minuten.

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

 • De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw arts bij uw volgende afspraak. Dit kan een telefonische afspraak zijn of op de polikliniek.

Dan kunt u bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 24 63. Ook voor en na het onderzoek kunt u uw vragen stellen.