Onderzoek

Meten van het taalbegrip met de Schlichting taalbegripstest

De Schlichting taalbegripstest is een test voor het meten van het taalbegrip.

De naam van de test verwijst naar dr. Liesbeth Schlichting die de test mede ontwikkeld heeft.

Hoe verloopt de test?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de test.
Code REV-210
Laatste revisie: 11 mei 2023 - 13:48
Hoe verloopt de test?

Meten van het taalbegrip met de Schlichting taalbegripstest

Voor wie is de test bedoeld?

De test is bedoeld voor kinderen van 2 tot 7 jaar met Nederlands als moedertaal.

Wat gebeurt er tijdens de test?

De test bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Woordbegrip

We vragen uw kind om voorwerpen aan te wijzen en opdrachten uit te voeren met tastbaar materiaal. Bijvoorbeeld: “Waar is de bril?”.

2. Zinsbegrip

We vragen uw kind opdrachten uit te voeren als: “Leg de witte bloem op de zwarte ster”.

3. Complexe opdrachten

We vragen uw kind om uit vier plaatjes de juiste afbeelding aan te wijzen. De opdracht is bijvoorbeeld: op welk plaatje zie je: “door de hoge bomen, kun je het huis gedeeltelijk niet zien”.

Hoe lang het afnemen van een test duurt, is per kind verschillend. Meestal hebben we in totaal 2 à 3 afname-momenten met uw kind. De test is niet belastend voor uw kind.

Wie gebruikt de test?

De test wordt gebruikt door logopedisten, als er vragen zijn over de taalontwikkeling van uw kind.

Na een half jaar kunnen we de test herhalen om de ontwikkeling van het taalbegrip van uw zoon of dochter te volgen.

Wat zijn de testresultaten?

Uit de test komt een ruwe score. Deze score kunnen we omzetten naar een zogenaamde taalbegripsquotiënt (TBQ).

Een TBQ van 100 is gemiddeld, met een spreiding tussen de 85 en 115. Een score van 85 is zwak gemiddeld.

De logopedist laat u binnen 2 weken na de afname schriftelijk of telefonisch weten wat het resultaat is bij uw kind.

Meer informatie?

Een volledige beschrijving van dit testinstrument is aanwezig bij de Logopedie. Vraag hier gerust naar bij de logopedist van uw zoon of dochter.