Onderzoek

Meten van de fijne motoriek met de MACS

Bij kinderen met cerebrale parese (CP) kunnen we met de MACS de ernst hiervan beschrijven. De methode is gericht op hoe uw kind de handen gebruikt bij dagelijkse activiteiten (handfunctie). MACS staat voor Manual Ability Classification System.

De MACS is een methode waarbij we de handfunctie indelen in verschillende niveaus. We kijken hierbij naar het spontaan bewegen van uw kind, en naar activiteiten zoals eten, drinken en spelen.

De MACS beschrijft 5 functieniveaus, aangeduid met Romeinse cijfers. De kinderen in niveau I hebben de meeste mogelijkheden om hun handen te gebruiken, de kinderen in niveau V de minste.

Hoe verloopt de MACS?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over dit meetinstrument
Code REV-206
Laatste revisie: 11 mei 2023 - 13:54
Hoe verloopt de MACS?

Meten van de fijne motoriek met de MACS

Voor wie is dit meetinstrument bedoeld?

De methode is bedoeld voor kinderen met cerebrale parese.

Wie gebruikt de MACS?

De arts en ergotherapeut gebruiken de MACS. Dit doen zij door uw kind te observeren in zijn of haar dagelijks functioneren. Wanneer zorgverleners met elkaar communiceren over uw kind, vermelden zij dit niveau om daarmee de ernst van cerebrale parese aan te geven.

Bij iedere rapportage over uw kind bekijken we of het genoemde MACS-niveau klopt met het huidige functioneren van het kind, of dat het aangepast moet worden.

Hoe lang duurt het afnemen van de MACS?

Het niveau wordt bepaald door goed naar uw kind te kijken in het dagelijks functioneren. Er hoeft geen testmoment gepland te worden.

Wat zijn de testresultaten?

De MACS beschrijft 5 functieniveaus. Deze niveaus geven aan welke mogelijkheden uw kind met cerebrale parese heeft om zijn of haar handen te gebruiken.

  • Niveau I - Uw kind gebruikt voorwerpen makkelijk en met succes.
  • Niveau II - Uw kind gebruikt de meeste voorwerpen, maar doet dat iets minder goed of is daarbij iets minder snel.
  • Niveau III - Uw kind gebruikt voorwerpen met moeite; hij of zij heeft hulp nodig bij het voorbereiden en/of aanpassen van activiteiten.
  • Niveau IV - Uw kind gebruikt alleen sommige, makkelijk hanteerbare voorwerpen in aangepaste situatie.
  • Niveau V - Uw kind gebruikt geen voorwerpen en is ernstig beperkt in het uitvoeren van simpele acties met de handen.

Meer informatie?

Een volledige beschrijving van dit meetinstrument is aanwezig bij de Ergotherapie. Vraag hier gerust naar bij de ergotherapeut van uw zoon of dochter.