Onderzoek

Meten van de communicatie met de CFCS

CFCS staat voor Communicatie Functie Classificatie Systeem. Het is een systeem dat met behulp van verschillende niveaus aangeeft in hoeverre uw kind effectief communiceert.

Hiermee bedoelen we in hoeverre uw kind duidelijk kan maken wat het bedoelt, en begrijpt wat een ander duidelijk wil maken.Daarbij gaat het om de dagelijkse situatie thuis, op school en in de dagelijkse omgeving. Hierbij kan uw kind gebruik maken van communicatiemiddelen, zoals gebaren of een OC-apparaat.

Hoe verloopt de test?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de test.
Code REV-214
Laatste revisie: 11 mei 2023 - 13:47
Hoe verloopt de test?

Meten van de communicatie met de CFCS

Voor wie is de test bedoeld?

De test is bedoeld voor kinderen met cerebrale parese.

Wat gebeurt er tijdens de test?

Het CFCS beschrijft verschillende niveaus van communiceren. De indeling wordt gemaakt aan de hand van een aantal vragen die gaan over de effectiviteit van de communicatie.

Het niveau wordt bepaald op basis van observatie van het dagelijks functioneren van uw kind, dus door goed naar uw kind te kijken. Er hoeft geen testmoment gepland te worden.

Bij iedere rapportage over uw kind bekijken we of het genoemde CFCS-niveau klopt met het huidige functioneren van het kind, of dat we het moeten aanpassen.

Wie gebruikt de test?

Logopedisten gebruiken dit classificatiesysteem, maar de ouders en de klas worden hierbij betrokken. Ook zorgverleners uit andere vakgebieden gebruiken de classificatie.

Wat zijn de testresultaten?

De CFCS geeft aan in hoeverre uw kind aan anderen duidelijk kan maken wat het bedoelt (zender), en in hoeverre uw kind begrijpt wat anderen duidelijk willen maken (ontvanger). Daarbij weegt mee of de persoon met wie uw kind communiceert, uw kind goed kent.

Het CFCS onderscheidt 5 niveaus:

Niveau I

Effectieve zender en ontvanger met zowel bekende als onbekende communicatiepartners.

Niveau 2

Effectieve maar vertraagde zender en/of ontvanger met bekende en onbekende communicatiepartners.

Niveau 3

Effectieve zender en ontvanger met bekende communicatiepartners.

Niveau 4

Wisselend effectieve zender en/of ontvanger met bekende communicatiepartners.

Niveau 5

Zelden effectieve zender en ontvanger zelfs met bekende communicatiepartners.

Meer informatie?

Een volledige beschrijving van dit testinstrument is aanwezig bij de Logopedie. Vraag hier gerust naar bij de logopedist van uw zoon of dochter.