Headerafbeelding
Binnentuin met groene bomen
Onderzoek

Maximale inspanningstest

Bij een maximale inspanningstest onderzoeken we de werking van uw longen en luchtwegen.

Daarbij fietst u op een hometrainer zo hard als u kunt.

Lees meer

Uw arts bepaalt of u een maximale inspanningstest krijgt met of zonder bloedafname. U krijgt:

O Inspanningstest zonder bloedafname

O Inspanningstest met bloedafname

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LON-082
Laatste revisie: 17 juni 2024 - 08:54
Hoe verloopt het onderzoek?

Maximale inspanningstest

 • U mag uw medicijnen gewoon innemen.
 • Als u bloedverdunners gebruikt, kunt u hier gewoon mee doorgaan. Meldt u dat wel aan de longfunctieanalist op het moment van de bloedafname.
 • Bij ziekte met mogelijke koorts, neem dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de polikliniek Longgeneeskunde. De longarts bekijkt dan of het onderzoek door kan gaan.
 • Heeft u in de 6 weken voor het onderzoek een medische ingreep gehad? Dan vragen wij u ook contact op te nemen met de polikliniek Longgeneeskunde. De longarts bekijkt dan of het onderzoek door kan gaan.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afgesproken tijd bij Longgeneeskunde functieonderzoeken,gebouw C, verdieping 1, ontvangst 4.

Tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek moet u zich op uw eigen niveau zo maximaal mogelijk inspannen op een fiets. De longfunctieanalist spoort u aan om uw uiterste best te doen. Dit is belangrijk om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen. De longfunctieanalist die het onderzoek bij u uitvoert, legt u uit wat er gaat gebeuren en wat er van u verwacht wordt.

 • Voor de inspanningstest doet de longfunctieanalist eerst een longfunctietest (Flow Volume Curve) bij u om de vernauwing van de luchtwegen te meten. Hierbij krijgt u een mondstuk in uw mond en een klemmetje op uw neus.
 • Daarna doet u uw bovenkleding uit. Dit is nodig als voorbereiding op het hartfilmpje dat voor de fietstest wordt gemaakt. Tijdens het maken van het hartfilmpje ligt u op een bed. Vrouwen mogen hun BH aanhouden.
 • De plakkers blijven na het hartfilmpje zitten, zodat we uw hartritme ook tijdens het onderzoek kunnen bewaken.
 • U neemt plaats op de fiets waarna er nog aanvullende meetapparatuur wordt aangesloten.
 • Net voordat u begint met het fietsen, krijgt u een masker over uw mond en neus. Daarmee meten we uw ademhaling.
 • Het is de bedoeling dat u zich zo maximaal mogelijk inspant.
 • Na de inspanningstest maken we de apparatuur los.
 • Daarna herhalen we de longfunctietest bij u.

Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Krijgt u het onderzoek met bloedafname?

Krijgt u een maximale inspanningstest met bloedafname dan verloopt het onderzoek zoals hierboven uitgelegd staat. Alleen neemt de longfunctieanalist tijdens de inspanningstest bloed bij u af. Dit gebeurt meestal in de pols. U krijgt na het prikken een drukverband. Dit moet 10 tot 30 minuten om uw pols blijven zitten.

Het onderzoek met bloedafname duurt 1 tot 1.5 uur.

Naar huis

Na het onderzoek mag u meteen naar huis.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw longarts te horen, bij uw volgende afspraak. Dit kan een telefonische afspraak zijn of op de polikliniek. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stelt u deze dan gerust. Voor het onderzoek is er gelegenheid genoeg om uw vragen te beantwoorden.