Headerafbeelding
Gammacamera algemeen nucleaire geneeskunde
Onderzoek

Longonderzoek (LNG-004)

Bij dit longonderzoek, ook wel longscintigrafie genoemd, kijken we naar de doorbloeding (perfusie) van de longen. Dit doen we met behulp van een radioactieve vloeistof en een gammacamera. Aanvullend kunnen we ook naar de verdeling van de ingeademde lucht (ventilatie) kijken. Dit gebeurt met een radioactief gas.

 

LET OP! 

  • Lees deze informatie minstens 1 DAG vóór het onderzoek goed door, zodat u weet wat u kunt verwachten.
  • We vragen u om 10 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig te zijn in verband met de bruikbaarheid van de radioactieve stof.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LNG-004
Laatste revisie: 23 januari 2024 - 21:25
Hoe verloopt het onderzoek?

Longonderzoek (LNG-004)

invulveld afspraak bij nucleaire geneeskunde

Eten, drinken en toilet

Op de dag van het onderzoek mag u gewoon eten en drinken. U mag gewoon naar het toilet.

Medicijnen

Uw medicijnen kunt u innemen zoals u gewend bent.

Kleding

Trek op de dag van het onderzoek comfortabele kleding aan met zo weinig mogelijk ritsen, knopen, bretels en dergelijke. Een spijkerbroek is geen probleem. Laat uw sieraden thuis. Metalen in het lichaam (pacemakers, gewrichtsprothesen, enzovoort) zijn geen probleem bij dit onderzoek.

Verschoning bij incontinentie of stoma

Bent u incontinent of heeft u een stoma en/of katheter? Neem dan voldoende verschoningsmateriaal mee.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Of geeft u borstvoeding?

Geef dit dan door aan uw arts, deze zal dit met u bespreken. U moet na het onderzoek gedurende 12 uur stoppen met de borstvoeding. Heeft u nog vragen, dan kunt u deze ook stellen aan de laborant tijdens het onderzoek. 

Waar meldt u zich?

U meldt zich met de QR-code op uw dagticket bij het gele aanmeldpunt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Volg de instructies op het scherm en ga naar het toilet. Neem hierna plaats in de wachtruimte.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

De laborant haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de onderzoeksruimte. Daar komt u op een smal bed liggen. U krijgt een injectie met een radioactieve vloeistof. Tijdens de toediening van de radioactieve stof moet u een aantal keren diep zuchten.

De camera wordt zo ingesteld dat uw longen goed in beeld komen. Vervolgens krijgt u een bitje in de mond. Via een slang kunt u hierdoor een radioactief gas inademen. Om te zorgen dat u niet via de neus kunt in- en uitademen krijgt u ook een klemmetje op de neus. Op deze manier kan er gelijktijdig naar de doorbloeding en de verdeling van zuurstof gekeken worden.

De camera draait in kleine stapjes om u heen. Dit duurt ongeveer 15 minuten. U heeft dus ook 15 minuten het bitje in de mond om het radioactieve gas in te ademen. Aansluitend wordt een CT-scan gemaakt van enkele minuten.

LET OP: Afhankelijk van de vraagstelling van uw specialist is het soms niet nodig om naar de verdeling van zuurstof in de longen te kijken. In dat geval krijgt u alleen een infuus waardoor de radioactieve vloeistof wordt ingespoten. U hoeft dan niet door een bitje te ademen tijdens de scan.

Opmerking: Het benodigde radioactieve gas is niet iedere dag in het ziekenhuis aanwezig. Als het gas er niet is wordt er, afhankelijk van de reden van het onderzoek, soms eerst een doorbloedingsonderzoek van de longen (perfusiescan) gedaan. Zo nodig wordt een andere dag het onderzoek herhaald, waarbij er ook wordt gekeken naar de verdeling van zuurstof in de longen (ventilatiescan).

Hoe lang duurt het onderzoek?

Voorbereiding en instellen camera:  10 minuten

Scan: 15 minuten

Totaal: 25 minuten

Waar moet ik rekening mee houden na het onderzoek?

Na afloop mag u alles eten en drinken wat u wenst. Het advies is om vandaag extra te drinken en na het toiletbezoek extra goed uw handen te wassen. 

Van wie krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.  

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Bel dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik lees dat ik een infuus of injectie krijg, maar ik ben moeilijk te prikken. Wat nu?

Als u uit eerdere ervaringen weet dat u moeilijk te prikken bent, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Geef dit zo snel mogelijk door, maar tenminste 48 uur vóór het onderzoek. Dit kan via telefoonnummer (073) 553 26 90. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

Bekijk ook de algemene informatie over onderzoeken op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Hier vindt u ook een video over de afdeling.