Headerafbeelding
Patiënt krijgt een EEG onderzoek
Onderzoek

Langdurig E.E.G. onderzoek

Bij een langdurig E.E.G. onderzoek meten we hoe uw hersenen op dat moment werken.

Het onderzoek duurt ongeveer 24 uur, maar kan ook korter zijn. In ieder geval wordt de nacht en (een deel) overdag geregistreerd. Dit kan thuis gebeuren, maar ook met een opname in het ziekenhuis.

Lees meer

Hieronder wordt aangekruist wat voor u geldt.

□ Langdurig E.E.G. onderzoek met opname

□ Langdurig E.E.G. onderzoek, thuisregistratie

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code NEU-130
Laatste revisie: 26 april 2023 - 11:00
Hoe verloopt het onderzoek?

Langdurig E.E.G. onderzoek

 • Om het E.E.G. onderzoek goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat u de avond voor het onderzoek uw haren wast en geen haarlak, gel en dergelijke gebruikt.
 • Draag een makkelijk zittend T-shirt, waarin u ook kunt slapen. Dit T-shirt kan namelijk na het vastmaken van de elektroden niet meer uit. Draagt u over het T-shirt nog andere kleding, dan kunt u het beste een blouse of vest dragen met voorsluiting.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar heeft u uw afspraak?

Het onderzoek vindt plaats op de Klinische Neurofysiologie (KNF), gebouw C, verdieping 1, ontvangst 5.

Voor het onderzoek

 • De laborant plakt losse elektroden met pasta op uw hoofd.
 • Voor een goede werking brengt de laborant onder de elektroden een contactgel aan en wordt er wat over uw hoofdhuid gekrabbeld met een hol buisje.
 • De elektroden worden via draadjes met een draagbaar E.E.G. apparaat verbonden. Het apparaat registreert de activiteit van uw hersenen. Dit wordt weer gegeven als een soort golfjes.

Tijdens het onderzoek

Met opname

 • Nadat de elektroden zijn geplakt, brengt de KNF-laborant u naar de verpleegafdeling.
 • De laborant installeert de EEG- apparatuur en daarna begeleid de verpleegkundige u verder.
 • Tijdens uw opname in het ziekenhuis voor het langdurig E.E.G.- onderzoek, maken we een videoregistratie. Beeld en geluid wordt opgenomen vanaf het moment dat u op de verpleegafdeling bent en de laborant de filmcamera heeft geïnstalleerd. Deze filmbeelden nemen we op, om te onderzoeken wat u doet tijdens de registratie. Daardoor kan de arts de oorzaak van uw klachten beter onderzoeken.

Thuisregistratie

 • Nadat de elektroden zijn geplakt, mag u naar huis.
 • Tijdens het onderzoek houdt u een dagschema bij waarin u uw bezigheden en vooral uw klachten opschrijft. De laborant legt u uit hoe u het dagschema moet invullen.

Bruikleenovereenkomst E.E.G.- apparaat en elektroden

U heeft het apparaat en de elektroden voor het slaaponderzoek in bruikleen. We verwachten dat u hier netjes mee omgaat. U bent tijdens de bruikleen periode wettelijk aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of schade aan het apparaat. Wanneer u thuis slaapt, moet u voor het onderzoek een bruikleenovereenkomst tekenen.

Het onderzoek mag alleen uitgevoerd worden, wanneer u de bruikleenovereenkomst tekent.

Ga naar de bruikleenovereenkomst

De volgende dag meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de KNF-afdeling. Hier verwijdert de laborant de losse elektroden. U kunt thuis uw haren wassen met shampoo. Eventueel achtergebleven pastaresten worden zo verwijderd.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts, bij uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Als u nog vragen heeft dan kunt u deze voor het begin van het onderzoek stellen. Ook kunt u bellen met de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoonnummer (073) 553 86 80.