Headerafbeelding
Gezin met twee jongens buiten het ziekenhuis
Onderzoek

Kijkonderzoek van de neus (neusendoscopie of nasofaryngoscopie)

Bij een neusendoscopie bekijkt de KNO-arts de neus en de ruimte achter de neus (neus-keelholte).

Als u last heeft van een dichte, verstopte neus kan de KNO-arts u onderzoeken Hiervoor gebruikt de arts een neusendoscoop. Dit is een klein buisje met aan het uiteinde een kleine camera en een lampje. Dit onderzoek kan met en zonder verdoving van het neusslijmvlies worden uitgevoerd. De KNO-arts vertelt u welke manier voor u het beste is. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Betrokken afdelingen

Code KNO-745
Laatste revisie: 2 april 2024 - 08:33
Hoe verloopt het onderzoek?

Kijkonderzoek van de neus (neusendoscopie of nasofaryngoscopie)

Het onderzoek duurt ongeveer een minuut. U voelt het wel, maar het doet bijna nooit pijn. Het is belangrijk om uw hoofd tijdens het onderzoek zo recht en zo stil mogelijk te houden. Via een videocamera kunt u op een beeldscherm het onderzoek volgen.

U krijgt na het onderzoek meteen de uitslag van de KNO-arts.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 70.