Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Onderzoek

Keelonderzoek via de neus (fiberscopie)

Bij een fiberscopie onderzoekt de KNO-arts uw keel met een buigbaar kijkertje (fiberscoop). Een fiberscoop is een buigbaar slangetje van enkele millimeters dik. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Code KNO-738
Laatste revisie: 6 september 2019 - 12:24
Hoe verloopt het onderzoek?

Keelonderzoek via de neus (fiberscopie)

Dit onderzoek kan met en zonder verdoving van de neus- en keelholte gedaan worden. De KNO-arts bespreekt met u wat het beste is. De verdoving gebeurt dat met een spray.

Wat gebeurt er bij het onderzoek?

Daarna schuift de KNO-arts het slangetje via uw neus tot voorbij het zachte gehemelte. Zo kan de arts uw keel en het strottenhoofd goed zien. De arts vraagt u ‘he he’ te zeggen. Deze toon houdt u een aantal tellen aan. Zo ziet de arts wat de stembanden doen. Het onderzoek is niet pijnlijk. 

Als de neus- en keelholte is verdoofd, moet u zeker een uur wachten met eten of drinken. Dit om te voorkomen dat u zich verslikt.

Naar huis

Na het onderzoek mag u weer naar huis. 

De KNO-arts geeft u meteen de uitslag.