Onderzoek

Indelen van de grove motoriek met de GMFCS

Met de GMFCS beschrijven we de ernst van een cerebrale parese (CP). GMFCS staat voor Gross Motor Function Classification System.

Dit is een methode waarbij we de grove motoriek (gross motor function) indelen in verschillende niveaus. We kijken hierbij naar het spontaan bewegen van uw kind en naar activiteiten als rollen, zitten, kruipen, lopen en staan. Hierbij houden we rekening met de leeftijd van uw kind.

Hoe verloopt de indeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie.
Code REV-202
Laatste revisie: 5 maart 2024 - 10:02
Hoe verloopt de indeling?

Indelen van de grove motoriek met de GMFCS

Voor wie is de GMFCS bedoeld?

De GMFCS is bedoeld voor kinderen met cerebrale parese. Er zijn beschrijvingen voor 5 leeftijdsgroepen:

  • 0-2 jaar
  • 2-4 jaar
  • 4-6 jaar
  • 6-12 jaar
  • 12-18 jaar

Wie gebruikt de GMFCS?

De arts en fysiotherapeut gebruiken deze indeling. Dit gaat op basis van observatie van het dagelijks functioneren van uw kind. Wanneer zorgverleners met elkaar praten over uw kind, vermelden zij dit niveau om daarmee de ernst van de cerebrale parese aan te geven.

Bij iedere rapportage over uw kind bekijken we of het genoemde GMFCS niveau klopt met het functioneren van uw kind op dat moment, of dat het aangepast moet worden.

Hoe lang duurt het afnemen van de GMFCS?

Het niveau wordt bepaald door goed naar uw kind te kijken bij het dagelijks functioneren. Er hoeft dus geen testmoment gepland te worden.

Wat zijn de resultaten?

De GMFCS beschrijft 5 functieniveaus. Deze niveaus geven aan welke mogelijkheden een kind met cerebrale parese heeft om zichzelf te verplaatsen. We noemen dit functionele mogelijkheden.

  • Niveau I - Uw kind loopt zonder beperkingen.
  • Niveau II - Uw kind loopt met beperkingen.
  • Niveau III - Uw kind loopt met behulp van een loophulpmiddel.
  • Niveau IV - Uw kind kan zich zelfstandig voortbewegen met beperkingen; daarbij gebruik makend van een (elektrische) rolstoel.
  • Niveau V - Uw kind wordt vervoerd in een rolstoel.

Meer informatie?

Een volledige beschrijving van dit instrument is aanwezig bij de Fysiotherapie. Vraag hier gerust naar bij de fysiotherapeut van uw zoon of dochter.