Onderzoek

In kaart brengen van de dagelijkse handelingen met de PEDI-NL

De PEDI-NL staat voor ‘Pediatric Evaluation of Disability Inventory’. NL wijst op de Nederlandse versie. Het is een gesprek met ouders/verzorgers over hun kind, aan de hand van een vragenlijst.

Met de PEDI-NL gaan we na hoe zelfstandig uw kind is bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Het gaat om de belangrijkste functionele vaardigheden zoals tanden poetsen, traplopen en de omgang met leeftijdsgenootjes.

De vragen gaan over 3 verschillende ontwikkelingsdomeinen van uw kind:

  • zelfverzorging
  • ambulantie (= verplaatsing)
  • sociaal-emotioneel functioneren (de omgang met anderen in de omgeving)

Daarnaast leggen we met de PEDI vast hoeveel hulp uw kind nodig heeft bij de dagelijkse activiteiten, in een zogenaamde verzorgingsassistentieschaal.

Hoe verloopt de test?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de test
Code REV-209
Laatste revisie: 13 mei 2024 - 10:09
Hoe verloopt de test?

In kaart brengen van de dagelijkse handelingen met de PEDI-NL

Voor wie is de test bedoeld?

De test is bedoeld voor ouders/verzorgers van alle kinderen tot en met 10 jaar die als revalidant bekend zijn bij Tolbrug. Ook een persoon die beroepsmatig bekend is met uw kind kan de vragenlijst invullen, bijvoorbeeld de leerkracht.

Wie gebruikt de test?

De test wordt afgenomen door de ergotherapeut. De andere disciplines, zoals de revalidatiearts, fysiotherapeut en de logopedist, gebruiken de informatie die uit de vragenlijst komt.

Met dit vraaggesprek kunnen we vastleggen op welk niveau van zelfstandig functioneren uw kind zich bevindt. Daarnaast kunnen er hulpvragen uit voortkomen en kunnen we er therapiedoelstellingen uit afleiden. Verder kunnen we de ontwikkeling van zelfstandigheid van uw kind volgen in het beloop van de tijd.

Wanneer wordt de test gedaan?

De PEDI wordt op voorschrift afgenomen, namelijk als het revalidatieteam daar meerwaarde van ziet.

Hoe lang duurt het afnemen van de test?

Het afnemen van de vragenlijst duurt maximaal 1 uur.

Wat zijn de testresultaten?

U krijgt na het vraaggesprek een verslag thuisgestuurd. In dit verslag staan onder meer normscores en schaalscores beschreven.

  • Bij de normscores wordt uw kind vergeleken met leeftijdsgenootjes.
  • De schaalscores geven de hoeveelheid taken aan die uw kind zelf uitvoert. Bijvoorbeeld schaalscore 50, dit wil zeggen dat het kind 50% van alle items van de PEDI-NL zelf uitvoert. Ook is het met de schaalscore mogelijk het kind met zichzelf vergelijken wanneer volgend jaar de PEDI weer wordt afgenomen.

Meer informatie?

Een volledige beschrijving van dit testinstrument is aanwezig bij de Ergotherapie. Vraag hier gerust naar bij de ergotherapeut van uw zoon of dochter.