Headerafbeelding
Patiënt krijgt een longfunctieonderzoek
Onderzoek

Hyperventilatie onderzoek (hyperventilatie provocatietest)

Met een hyperventilatie provocatietest onderzoekt de arts of uw klachten het gevolg zijn van hyperventilatie.

Hyperventilatie is het te snel en/of te veel ademen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LON-039
Laatste revisie: 25 april 2023 - 15:39
Hoe verloopt het onderzoek?

Hyperventilatie onderzoek (hyperventilatie provocatietest)

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

  • U mag gewoon eten en drinken.
  • U mag uw medicijnen gewoon gebruiken.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich op de afdeling Longgeneeskunde, functieonderzoeken. Gebouw C, verdieping 1, ontvangst 4.

Voor het onderzoek

De longfunctieanalist legt u uit wat er gaat gebeuren en wat er van u verwacht wordt tijdens het onderzoek. Daarna vult u een vragenlijst in. Dit maakt duidelijk wat uw klachten zijn.

Tijdens het onderzoek

Bij het onderzoek gebeurt het volgende:

  • U neemt een mondstuk in uw mond. Dit mondstuk is verbonden met het longfunctieapparaat. Op uw neus krijgt u een klemmetje.
  • De longfunctieanalist bekijkt hoe vaak u per minuut in- en uitademt en hoeveel koolzuurgas uw longen afgeven. Het is belangrijk dat u ontspannen en rustig probeert te ademen. Dit duurt een paar minuten.
  • Daarna gaat u snel en diep in- en uitademen. Dit duurt maximaal 3 minuten.
  • Als laatste ademt u nog een paar minuten rustig door.

Samen met de vragenlijst, het herstel van uw ademhaling en het koolzuurgehalte in de uitgeademde lucht, beoordeelt de arts of uw klachten het gevolg zijn van hyperventilatie.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw arts bij uw volgende afspraak. Dit kan een telefonische afspraak zijn of op de polikliniek.

Dan kunt u bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer: (073) 553 24 63. Ook voor en na het onderzoek kunt u uw vragen stellen.