Headerafbeelding
afdelingen mdl wachtkamer
Onderzoek

Fibroscan van de lever

Bij een fibroscan van de lever meten we hoe soepel of stevig uw lever is.

De arts kan bij dit onderzoek zien of er littekenweefsel (fibrose) in uw lever zit, en zo ja hoeveel. Door fibrose kan de lever slechter gaan werken. Bij ernstige fibrose kan de lever kleiner worden. Dit heet cirrose. Als bekend is hoeveel fibrose er in uw lever zit, kan de arts beter bepalen welke behandeling u nodig heeft. De fibroscan wordt meestal gedaan bij patiënten met chronische hepatitis B en C. Dit onderzoek kan ook bij andere chronische leverziektes worden gedaan.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code INT-181
Laatste revisie: 16 juni 2023 - 11:14
Hoe verloopt het onderzoek?

Fibroscan van de lever

Nuchter zijn

U mag 3 uur voor het onderzoek niets meer eten en drinken.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Wat is een fibroscan?

De Fibroscan is een eenvoudig echo-onderzoek. Het apparaat werkt met geluidsgolven. Een soort microfoon, de echokop, zendt de geluidsgolven uit. Deze geluidsgolven worden omgezet in bewegende beelden die u op een monitor kunt zien. Met de Fibroscan meet de arts hoe soepel en stevig uw lever is. Daardoor weet uw arts of en hoeveel fibrose er in uw lever zit. Het onderzoek is minder goed uit te voeren als u overgewicht heeft of als er veel vocht in uw buik zit.

Tijdens het onderzoek

  • Voor het onderzoek maakt u uw buik bloot. U hoeft geen kleding uit te trekken.
  • Daarna bepaalt de arts de plaats van uw lever. Ook bepaalt de arts de plaats van de echokop: ter hoogte van de lever, rechts bovenop de buik, tussen de ribben.
  • Op deze plek komt wat gel. Dit kan wat koud aanvoelen.
  • Dan plaatst de arts de echokop op de huid van uw buik en stuurt via de echokop de geluidsgolven. Dit voelt u als een soort tikjes die niet pijnlijk zijn.
  • Het apparaat meet hoe snel de geluidsgolven door uw lever gaan. De snelheid geeft aan hoe soepel uw lever is. De arts meet dit minstens 10 keer. Daardoor krijgt hij een betrouwbare uitslag.

Het onderzoek duurt 5 tot 10 minuten. Na het onderzoek kunt u meteen naar huis.

De uitslag van het onderzoek krijgt u bij de volgende afspraak op de polikliniek van uw behandelend arts.

Stel uw vragen gerust voor het onderzoek. U kunt ook bellen naar de polikliniek Maag-, Darm-, Leverziekten (MDL), telefoonnummer: (073) 553 30 51.