Onderzoek

FES PET onderzoek (LNG-102)

Een PET-scanner brengt afwijkingen in de celstofwisseling in beeld, met behulp van een radioactieve vloeistof (FES staat voor Fluor oestradiol), en combineert dit met een nauwkeurige plaatsbepaling. Deze radioactieve vloeistof verspreidt zich in het lichaam om te zoeken naar cellen die zich kunnen koppelen aan het hormoon oestrogeen.

F18-FES is een stof die niet officieel geregistreerd is. Maar F18-FES voldoet, net als geneesmiddelen die wel geregistreerd zijn, wel aan alle kwaliteitseisen. Het is volkomen veilig.

LET OP! 

  • Lees deze informatie minstens 1 DAG vóór het onderzoek goed door. Zo weet u wat u kunt verwachten. 
  • We vragen u om 10 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig te zijn in verband met de bruikbaarheid van de radioactieve stof.

 

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Neem naar uw afspraak uw geldig legitimatiebewijs mee. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LNG-102
Laatste revisie: 24 januari 2024 - 12:49
Hoe verloopt het onderzoek?

FES PET onderzoek (LNG-102)

Uw afspraak en stoppen met medicijnen voor het onderzoek

Eten, drinken en toilet

Op de dag van het onderzoek mag u gewoon eten en drinken.

  • In het laatste uur voor uw afspraak moet u een halve liter water drinken.

U mag gewoon naar het toilet. U hoeft niet met een volle blaas naar de afdeling te komen.

Medicijnen

Bepaalde medicijnen beïnvloeden het onderzoek. Deze medicatie moet u stoppen. Uw specialist heeft u hierover geïnformeerd en hierboven genoteerd welke medicijnen u moet stoppen.

Kleding

Trek op de dag van het onderzoek comfortabele kleding aan met zo weinig mogelijk ritsen, knopen, bretels, en dergelijke. Een spijkerbroek is geen probleem. Laat uw sieraden thuis. Metalen in het lichaam (pacemakers, gewrichtsprothesen, enzovoort) zijn geen probleem bij dit onderzoek.

Verschoning bij incontinentie of stoma

Bent u incontinent of heeft u een stoma en/of katheter? Neem dan voldoende verschoningsmateriaal mee.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Of geeft u borstvoeding?

Geef dit dan door aan uw specialist, deze zal dit met u bespreken. Na het toedienen van de radioactieve stof moet de borstvoeding afgekolfd worden en 12 uur apart gehouden worden.  Na deze 12 uur kunt u deze afgekolfde voeding veilig geven. Laat iemand anders gedurende de 12 uur uw baby voeding geven uit een flesje. Daarna mag u zelf weer borstvoeding geven. Heeft u nog vragen, dan kunt u deze ook stellen aan de laborant tijdens het onderzoek. 

Waar meldt u zich?

U meldt zich met de QR-code op uw dagticket bij het gele aanmeldpunt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Volg de instructies op het scherm en neem hierna plaats in de wachtruimte. 

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

De laborant haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een voorbereidingskamer. Daar komt u in een comfortabele stoel zitten. U krijgt extra informatie over het onderzoek en een injectie met een radioactieve vloeistof.

Deze vloeistof moet 1 uur inwerken. U moet dit uur in deze ruimte blijven, maar u mag bijvoorbeeld wel wat lezen of puzzelen. Wij kunnen u radiomuziek aanbieden, of u mag ook zelf muziek meebrengen die u op uw telefoon of ander eigen apparaat afspeelt. Het is niet mogelijk om een familielid/begeleider bij u te hebben in de voorbereidingsruimte en tijdens het onderzoek.

Vlak voor de scan vragen we u goed uit te plassen. Alle kleding zonder metalen onderdelen kunt u aanhouden. Ook schoenen mogen vaak aanblijven. Metalen hulpmiddelen als bril, een gehoorapparaat of gebitsprothese moet u uit/af doen.

Tijdens het maken van de scan ligt u op een smal bed. U ligt op de rug met de armen boven het hoofd. Er wordt eerst een CT-scan van enkele minuten gemaakt. Vervolgens wordt in dezelfde houding een PET-scan gemaakt die ongeveer 35 minuten duurt. Tijdens beide scans schuift u enkele keren door het apparaat heen en weer. Het is belangrijk dat u tijdens het hele onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.

De laborant houdt u tijdens het onderzoek in de gaten via camera’s. Ook is er een intercom om met elkaar te kunnen communiceren. Het apparaat maakt tijdens het scannen weinig geluid.

In verband met metalen onderdelen is het luisteren van muziek tijdens de scan niet mogelijk.

Het onderstaande filmpje geeft een algemene uitleg over een PET onderzoek. Bij het onderzoek dat u krijgt, is het niet nodig om het suikergehalte te meten. U krijgt daarom géén vingerprik. Ook krijgt u bij dit onderzoek een andere radioactieve stof toegediend, dan in het filmpje benoemd wordt. Bekijk het filmpje:

Indiveo video

Hoe lang duurt het onderzoek?

Deel 1 (voorbereiding):  10 minuten

Wachttijd:  60 minuten

Deel 2 (onderzoek): 35 minuten

Waar moet ik rekening mee houden na het onderzoek?

Na afloop mag u alles eten en drinken wat u wenst. Het advies is om vandaag extra te drinken en na het toiletbezoek extra goed uw handen te wassen. 

Van wie krijg ik de uitslag?

U krijgt de uitslag van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.  

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Bel dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik lees dat ik een infuus of injectie krijg, maar ik ben moeilijk te prikken. Wat nu?

Als u uit eerdere ervaringen weet dat u moeilijk te prikken bent, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Geef dit zo snel mogelijk door, maar tenminste 48 uur vóór het onderzoek. Dit kan via telefoonnummer (073) 553 26 90. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Moet u bloed laten prikken?

Doe dit dan vóór het onderzoek of de dag na het onderzoek. 

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

Bekijk ook de algemene informatie over onderzoeken op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Hier vindt u ook een video over de afdeling.