Headerafbeelding
Patiënt krijgt een PET-CT scan
Onderzoek

FDG PET onderzoek van de hersenen (LNG-082)

Een PET-scanner brengt de suikercelstofwisseling in beeld met behulp van een radioactieve vloeistof en combineert dit met een nauwkeurige plaatsbepaling.

LET OP! 

  • U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens 1 DAG vóór het onderzoek goed door!
  • We vragen u om 10 minuten vóór de afspraaktijd aanwezig te zijn in verband met de bruikbaarheid van de radioactieve stof.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code LNG-082
Laatste revisie: 24 januari 2024 - 12:14
Hoe verloopt het onderzoek?

FDG PET onderzoek van de hersenen (LNG-082)

Uw afspraak en stoppen met medicijnen voor het onderzoek

Eten, drinken en toilet

Vanaf 6 uur vóór aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde mag u: 

  • niets meer eten, dus ook geen kauwgom of keelsnoepjes;
  • geen infuus met suiker of voeding via een buis, sonde of naald;
  • alléén water drinken. 

In de laatste 2 uur vóór het onderzoek moet u:

  • minstens 1 liter water drinken. 

U mag gewoon naar het toilet. U hoeft niet met een volle blaas naar de afdeling te komen.

Medicijnen

Uw medicijnen moet u innemen met water. Gebruikt u rustgevende medicatie zoals Oxazepam, Temazepam of andere benzodiapines, dan moet u het gebruik hiervan stoppen. Welke medicijnen dit zijn en hoeveel dagen voor het onderzoek u hiermee moet stoppen, bepaalt uw specialist. Neem bij onduidelijkheid hierover contact op met uw specialist.

Heeft u diabetes?

Heeft u diabetes mellitus (suikerziekte) en heeft u dit niet aangegeven bij het plannen van de afspraak? Dan moet u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U moet dan een speciale voorbereiding volgen. 

Lichamelijke inspanning

In de 24 uur voorafgaand aan het onderzoek mag u zich niet extra inspannen. U mag dus bijvooorbeeld niet sporten, in de tuin werken of naar het ziekenhuis fietsen.

Kleding

Trek op de dag van het onderzoek comfortabele kleding aan met zo weinig mogelijk ritsen, knopen, bretels, en dergelijke. Een spijkerbroek is geen probleem. Zorg verder voor geen - tot zo min mogelijk - metaal op het hoofd. Laat uw sieraden thuis. Metalen in het lichaam (pacemakers, gewrichtsprothesen, enzovoort) zijn geen probleem bij dit onderzoek.

Verschoning bij incontinentie of stoma

Bent u incontinent of heeft u een stoma en/of katheter? Neem dan voldoende verschoningsmateriaal mee.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Of geeft u borstvoeding?

Geef dit dan door aan uw specialist, deze zal dit met u bespreken. Na het toedienen van de radioactieve stof moet de borstvoeding afgekolfd worden en 12 uur apart gehouden worden.  Na deze 12 uur kunt u deze afgekolfde voeding veilig geven. Laat iemand anders gedurende de 12 uur uw baby voeding geven uit een flesje. Daarna mag u zelf weer borstvoeding geven. Heeft u nog vragen, dan kunt u deze ook stellen aan de laborant tijdens het onderzoek. 

Waar meldt u zich?

U meldt zich met de QR-code op uw dagticket bij het gele aanmeldpunt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Volg de instructies op het scherm en ga naar het toilet. Neem hierna plaats in de wachtruimte.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

De laborant haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een voorbereidingskamer waar u in een comfortabele stoel komt zitten. Hier krijgt u extra informatie over het onderzoek, u krijgt een infuusnaald en uw bloedsuiker wordt gemeten.

Hierna wordt de ruimte donker gemaakt en wordt u korte tijd alleen gelaten. U mag niet praten, lezen of muziek luisteren. Het is belangrijk dat u de ogen gesloten houdt. De hersenen kunnen dan goed tot rust komen. U mag niet in slaap vallen. Met een videocamera en een alarmbel kunnen wij u in de gaten houden.

Na ongeveer 15 minuten krijgt u een injectie met een radioactieve vloeistof. Hierna wordt de infuusnaald verwijderd.

De vloeistof moet 30 minuten inwerken. Ook in deze periode moet u zo ontspannen mogelijk blijven liggen, met de ogen dicht. U mag niet lezen of puzzelen. Het is ook niet mogelijk om een familielid of begeleider mee te nemen tijdens het onderzoek.

Vlak voor de scan wordt u gevraagd goed uit te plassen. Alle kleding en schoenen kunt u aanhouden. Metalen hulpmiddelen als bril, gehoorapparaten en gebitsprotheses moet u af/uit doen.

Tijdens het maken van de scan ligt u op een smal bed. U ligt op de rug met het hoofd in een speciale houder. Eventueel worden er wat kussentjes en bandjes gebruikt om het hoofd goed stil te kunnen laten liggen tijdens de scan. Er wordt eerst een CT-scan gemaakt van ongeveer 1 minuut. Vervolgens wordt in dezelfde houding een PET-scan gemaakt die ongeveer 10 minuten duurt. Tijdens beide scans schuift u enkele keren door het apparaat heen en weer. Het is belangrijk dat u gedurende het hele onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.

De laborant houdt u tijdens het onderzoek in de gaten via camera’s. Ook is er een intercom om met elkaar te kunnen communiceren. Het apparaat maakt tijdens het scannen weinig geluid.

Het onderstaande filmpje geeft een algemene uitleg over een PET onderzoek. Bij het onderzoek dat u krijgt mag u niet naar muziek luisteren terwijl de radioactieve stof inwerkt. U moet dan rustig liggen, wakker maar met uw ogen dicht, totdat u opgehaald wordt voor de scan. Let op! U moet zich thuis goed voorbereiden op dit onderzoek. Lees daarom de informatie onder het kopje ‘voorbereiding’ goed door. Bekijk ook het filmpje:

Indiveo video

Hoe lang duurt het onderzoek?

Deel 1 (voorbereiding):  10 minuten

Wachttijd:  15 + 30 minuten

Deel 2 (onderzoek): 10 minuten

Waar moet ik rekening mee houden na het onderzoek?

Na afloop mag u alles eten en drinken wat u wenst. Het advies is om vandaag extra te drinken en na het toiletbezoek extra goed uw handen te wassen. Als u voor dit onderzoek gestopt was met het nemen van medicijnen, mag u deze weer innemen zoals u gewend bent.

Van wie krijg ik de uitslag?

Van uw behandelend arts (specialist).

Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Belt u dan zelf naar de polikliniek waar u onder behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik lees dat ik een infuus of injectie krijg, maar ik ben moeilijk te prikken. Wat nu?

Als u uit eerdere ervaringen weet dat u moeilijk te prikken bent, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Geef dit zo snel mogelijk door, maar tenminste 48 uur vóór het onderzoek. Dit kan via telefoonnummer (073) 553 26 90. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Wanneer mag ik bloed laten prikken?

Moet u bloed laten prikken? Doe dit vóór het onderzoek of de dag na het onderzoek.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

Bekijk ook de algemene informatie over onderzoeken op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Hier vindt u ook een video over de afdeling.