Headerafbeelding
Man en vrouw in wachtkamer bij klinische neurofysiologie en vaatlaboratorium
Onderzoek

E.R.G. onderzoek

Bij een E.R.G. onderzoek meten we de werking van de lichtgevoelige deeltjes van het netvlies. Zo is het mogelijk om eventuele aandoeningen op te sporen.

Wanneer uw netvlies niet goed werkt, ontvangen de hersenen geen signalen. U ziet dan niet goed, zelfs niet met een goede bril.

Hoe verloopt het onderzoek?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code NEU-093
Laatste revisie: 5 juli 2024 - 12:55
Hoe verloopt het onderzoek?

E.R.G. onderzoek

Belangrijk

Hieronder leest u wanneer het E.R.G.- onderzoek niet mag worden uitgevoerd of wanneer het onderzoek eventueel moet worden aangepast. Geldt een of meerdere situaties voor u, bel dan zo snel mogelijk naar de polikliniek Oogheelkunde, telefoonnummer (073) 553 60 60. U kunt dan bespreken of het onderzoek door kan gaan of moet worden aangepast.

Neem contact op als een van de punten hieronder voor u geldt:

 • U bent bekend met glaucoom of heeft verhoogde kans op het ontstaan van glaucoom (afgesloten kamerhoek).
 • U bent zwanger of geeft borstvoeding geeft. We gaan dan anders om met het toedienen van de oogdruppels.
 • Geeft u borstvoeding, dan raden wij u aan, om tot 4 uur nadat u het medicijn heeft gehad geen borstvoeding aan uw kind te geven.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om na het onderzoek niet aan het verkeer deel te nemen. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen. Doordat u druppels in uw oog krijgt die de pupil groter maken, ziet u 1 tot 4 uur minder goed. Wanneer u toch zelfstandig naar huis toe gaat is dat op eigen risico. U kunt het Jeroen Bosch Ziekenhuis niet aansprakelijk stellen voor de eventuele gevolgen van uw beslissing.

Waar heeft u uw afspraak?

Het onderzoek vindt plaats op de Klinische Neurofysiologie (KNF), gebouw C, verdieping 1, ontvangst 5.

Voor het onderzoek

 • Voor het onderzoek krijgt u oogdruppels om uw pupillen groter te maken.
 • Met een kleefpasta plakt de laborant enkele elektroden op uw oorlel en op uw voorhoofd.
 • Voor een goede werking van deze elektroden ontvetten we de huid op de plaats waar de elektroden geplakt worden.
 • Daarna zit u 20 minuten in een donkere kamer. Uw ogen kunnen dan aan het donker wennen.
 • De laborant verdooft uw ogen met oogdruppels.
 • Als de verdoving is ingewerkt plaatst de laborant contactlens elektroden op uw ogen.

Tijdens het onderzoek

 • Tijdens het onderzoek ligt u in een donkere kamer. U kijkt dan in een donkere bol.
 • Met lichtflitsen van verschillende sterkte onderzoeken we de werking van het netvlies.
 • Het is belangrijk dat u uw ogen goed open houdt.
 • Na een aantal minuten gaat de verlichting van de kamer en de bol aan en volgen nog een aantal lichtflitsen.

Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten.

Na het onderzoek verwijdert de laborant alle elektroden en daarna mag u weer naar huis.

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts, bij uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Als u nog vragen heeft dan kunt u deze voor het begin van het onderzoek stellen. Ook kunt u bellen met de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoonnummer (073) 553 86 80.